Leto, ki se izteka, župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec ocenjuje kot uspešno. Občinski proračun so uspeli realizirati v več kot 80 odstotkih. Največ pozornosti so namenjali pripravi projektne dokumentacije za novogradnjo vrtca in še za nekatere druge investicije, veliko so naredili na področju obnov in rekonstrukcij cest, realizirali prvo fazo Parka spominov na starem jurovskem pokopališču ter kupili in porušili dotrajane objekte v centru Jurovskega Dola (Frasovino in Plataisovino). “Na tako imenovani Frasovini že stoji večstanovanjski objekt, 12 stanovanj bo kmalu predanih kupcem,” je pojasnil jurovski župan Peter Škrlec. Med večjimi projekti omenja še gradnjo kolesarskih poti. Dela trenutno izvajajo od meje z občino Lenart do centra Jurovskega Dola in od osnovne šole do meje z občino Pesnica.

Po gradnji novega vrtca bodo obstoječe vrtčevske prostore preuredili za šolske potrebe

Eden večjih projektov prihodnjega leta bo gradnja vrtca, za katerega že pripravljajo potrebno projektno dokumentacijo za vložitev zahtevka za gradbeno dovoljenje. “Z gradnjo bi lahko začeli po dopustih prihodnje leto in morda projekt zaključili pred začetkom šolskega leta 2024/2025. Gre za novogradnjo, ki bo na lokaciji sedanjega vrtca in osnovne šole. Zgradili bomo samostojni, 8-oddelčni vrtčevski objekt s povezavo na obstoječe stavbe, kuhinja bo skupna. Sedanje prostore vrtca bomo nato preuredili za šolske potrebe. O tem, ali bo šlo za fazno gradnjo ali enkratno izvedbo, se še odločamo.” Občina je sicer uspela podjetju Juven iz Benedikta na javni dražbi prodati zemljišče pod trgovino Agrolit, kjer bosta v prihodnje zgrajena dva večstanovanjska objekta. Ob tem občina načrtuje nakup zemljišča ob transformatorju v centru Jurovskega Dola, ki ga želi nameniti za turistično-prireditveni prostor. V načrtu je še komunalno opremljanje načrtovanega naselja (JD-06). V letu 2022 so v višini 100.000 evrov financirali nakup novega gasilskega vozila, za kar bodo iz proračuna v letu 2023 namenili še 100.000 evrov. Prav tako na občini v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor iščejo rešitve za območje, kjer je nekoč stala Plataisovina. Lastnik zemljišča v neposredni bližini jurovske cerkve pa intenzivno išče investitorja, ki bi na tem mestu, kjer je zdaj kmetija, zgradil večnamensko stavbo, kamor bi se lahko preselila trgovina Mercator, tam pa bi lahko nove prostore našla tudi občinska uprava.

“Razmišljamo še o financiranju odvoza mleka od kmetov, ki se ukvarjajo z živinorejo. V primerih, da mleko odpelje cisterna Kmetijske zadruge Ptuj neposredno od kmeta, ni dodatnih stroškov, ti pa nastanejo, če zbiranje mleka poteka s pomočjo cistern in traktorjev. Ta strošek plača kmet, morda bo v prihodnje to sofinancirala lokalna skupnost,” še pravi župan Škrlec.

Tudi v tem mandatu ne načrtujejo koalicije

Na konstitutivni seji se je novoizvoljeni jurovski občinski svet sestal 15. decembra, Škrlec pa je takrat formalno začel svoj peti županski mandat. Ob nekaj manj kot 27-odstotni volilni udeležbi so volivke in volivci na lokalnih volitvah za članici in člane občinskega sveta izvolili:
Miroslava Breznika, (Miroslav Breznik in skupina volivcev), Marijo Divjak (Uroš Urbanič in skupina volivcev), Roberta Kukovca (Robert Kukovec in skupina volivcev), Branka Lorbka (SDS), Jasno Medved Šnajder (SDS), Gregorja Nudla (SDS), Dominika Rajšpa (NSi), Dušana Ribiča (SDS) in Karla Toplaka (SDS). Po slovesni prisegi je župan Škrlec novoizvoljenim svetnikom čestital in se jim zahvalil za njihovo pripravljenost soodločati v zadevah iz pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, kar je označil za odgovorno delo. Čeprav so štirje člani v občinski svet izvoljeni na novo, verjame, da so vsi skupaj pripravljeni na nove naloge in izzive, ki jih čakajo v naslednjem štiriletnem obdobju. Obenem verjame, da jih povezujejo realna pričakovanja in pripravljenost na sodelovanje. Kot nam je povedal Škrlec, tudi v tem mandatu ne bo oblikoval koalicije: “V naši občini nikoli ni bilo koalicije in opozicije.” Občinski svet je v nadaljevanju seznanil s sprejetim proračunom za leto 2023 in dodal, da ga bo lahko nova sestava občinskega sveta korigirala z rebalansom.

Naslednja seja občinskega sveta bo v januarju, bo bodo opravili imenovanje v občinske komisije in odbore.