Občinski svetniki v Jurovskem Dolu so včeraj zasedali na deseti redni seji. Osrednja točka dnevnega reda je bil rebalans letošnjega občinskega proračuna, ki so ga tudi potrdili. Glavni razlog za rebalans je bila sprememba dinamike sofinanciranja projekta dozidave vrtca v Jurovskem Dolu. Do sedaj je veljalo, da država projekt dozidave v letošnjem letu sofinancira v višini 100 tisoč evrov, zdaj se je ta delež povišal na okoli  203 tisoč evrov. Preostanek sofinanciranja, gre za okoli 500 tisočakov, bo država občini nakazala prihodnje leto. Letos tako v Jurovskem Dolu, skupaj z vložkom občine, za projekt vrtca namenjajo okoli 380 tisoč evrov, skupna vrednost investicije pa znaša približno 2,6 milijona evrov. 

S sprejetim rebalansom se višina načrtovanih prihodkov zvišuje za 4 odstotke oziroma za 118.205 evrov, prav tako pa se zvišujejo načrtovani odhodki proračuna, in sicer za 11 odstotkov oziroma za 385.872 evrov. Povečujejo se predvsem odhodki, namenjeni za investicije.

Kako daleč sta gradnja vrtca in ureditev turistično-prireditvenega prostora?

Pri točki pobude in vprašanja članov občinskega sveta je župan Peter Škrlec pojasnil, kako daleč je občina s pripravo projektne dokumentacije in časovnice za gradnjo prizidka k vrtcu. Dejal je, da bodo letos še letos zbrali ponudbe za projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, na podlagi tega pa bodo objavili razpis za izbiro izvajalca. Prva faza gradnje, s katero bodo zaključili v letošnjem letu, bo obsegala pripravo terena, komunalno opremo, izgradnjo platoja. "Prva faza mora biti zaključena še letos, saj moramo za ta del počrpati del sredstev sofinancerja, torej ministrstva za vzgojo in izobraževanje," je pojasnil župan. Naslednje leto bodo začeli z gradbeno-obrtniškimi deli pri izgradnji prizidka. Novi objekt bo po predvidevanjih končan konec leta 2025. 

Glede turistično-prireditvenega prostora, ki ga bodo uredili nasproti novega pokopališča, bo potrebno najprej z omenjene lokacije prestaviti transformatorsko postajo. To bodo po besedah Škrleca izvedli še letos, občina pa medtem za projekt pripravlja podrobni občinski prostorski načrt, naročena je tudi projektna dokumentacija. 

Še vedno se sicer v jurovski občini ukvarjajo s sanacijo plazov po lanskoletnih neurjih. Trenutno čakajo na projektno dokumentacijo za plaz v Zgornjem Partinju. 

[[image_1_article_66942]]

Cena pomoči družini na domu nekoliko višja

Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah je uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS). Predstavnik podjetja Masterplan d.o.o. Aljaž Kunst je občinskim svetnikom predstavil pristop k načrtovanju prometne strategije občine.

Patricija Švajncer in Simona Balan iz Doma Danice Vogrinec sta članom občinskega sveta predstavili poročilo o izvajanju storitve pomoč družini na domu v občinah Upravne enote Lenart v letu 2023. Zaradi zvišanja minimalne plače so občinski svetniki v nadaljevanju seje sprejeli sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«. Tako bo od 1.7.2024 cena omenjene storitve višja za 0,63 evrov na efektivno uro, torej 25,19 evrov. Od tega bo znašala cena storitve za uporabnika 4,93 evrov na efektivno uro, razliko v višini 20,26 evrov na efektivno uro pa predstavlja subvencija občine.

Članica in člani občinskega sveta  so sprejeli tudi predlagano lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih v delu območja enote urejanja prostora z oznako OP-120 v k.o. Partinje.