V Jurovskem Dolu je na včerajšnjo Jurjevo nedeljo potekal tradicionalni blagoslov konj, ki ga je v sodelovanju s konjeniki domačega Konjeniškega društva Podivjani žrebci organizirala občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Po drugi sveti maši se je na prireditvenem prostoru v središču Jurovskega Dola zbralo več kot 80 konjenikov iz okoliških občin in širše (iz Dupleka, Polenšaka, Slovenske Bistrice, …). Kot je v navadi, so konjeniki na prireditveni prostor s privezi prihajali z bližnjega travnika ob Globovnici, na čelu povorke je jezdil Jasmin Vuzem, ki je predstavljal Zelenega Jurija, sledili pa so zastavonoše in ostali konji.

Jurjevo žegnanje in blagoslov konj sta privabila veliko obiskovalcev

Blagoslov konj je stalnica Jurjeve nedelje, saj je sv. Jurij zavetnik kraja in konj, največkrat upodobljen kot vitez na konju, pogosto z zmajem. Zbrane konjenike in številne obiskovalce je na kratko pozdravil župan Peter Škrlec, gostujoči župnik iz Ruš Robert Senčar pa je blagoslovil živali. Njihovim lastnikom je nato župan izročil zahvale in tako imenovane oglavnike za konje. “Občina Sveti Jurij je povezana s konji, konj je tudi v našem občinskem grbu, njihov blagoslov pa so pripravljali še pred nastankom samostojne občine. Pri nas je tako veliko kmetij, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s konji, na drugi strani pa se pojavlja interes tujcev, ki povprašujejo po naših kmetijah z namenom ukvarjanja s konjerejo. Prihodnost turizma je torej v kolesarjenju in v konjereji,” nam je povedal župan Škrlec.

Osrednji jurovski trg je bil včeraj poln in živahen od jutra, saj so po dveh letih znova napolnili številni ponudniki raznih izdelkov domače in umetnostne obrti, svoji stojnici so imeli tudi predstavniki domačih društev vinogradnikov in kmečkih gospodinj. Za budnico so tudi tokrat poskrbeli godbeniki Slovenskogoriškega pihalnega orkestra KD MOL. Dobro obiskan je bil tudi šotor ob lokalnem gostišču, kjer so obiskovalce zabavali z živo glasbo.

Župan je dejal, da je vesel, da so lahko po dveh letih ponovno organizirali farno žegnanje, tudi vreme jim je šlo na roko. “V Jurovskem Dolu imamo danes ogromno obiskovalcev, težko jih je prešteti, saj so razkropljeni po celotnem območju centra. Že dejstvo, da je težko najti parkirni prostor, govori o dobrem obisku. Verjamem, da so obiskovalci pri nas preživeli lep dan in nadoknadili zamujeni leti, ko organizacija prireditev zaradi covida ni bila mogoča.”

Že v petek so najzaslužnejšim podelili občinska priznanja

Sicer pa je v jurovski občini pestro celoten pretekli konec tedna. Eden izmed osrednjih dogodkov je bila petkova osrednja proslava ob 16. občinskem prazniku, na kateri so najzaslužnejšim podelili občinska priznanja. Zbrane je nagovoril župan Peter Škrlec, rdeča nit proslave pa je bila povezana z ohranjanjem kulturne dediščine oziroma zelenega kraja. Občina se namreč loteva več zelenih projektov, kot npr. Čista zelena dolina, Park spominov, ureditev doline ob Globovnici na območju zapuščenih kmetij, …

FOTO: Maksimiljan Krautič

Prejemnik najvišjega občinskega priznanja, to je Jurjevega zlatnika, je letos Franc Črnčec iz Jurovskega Dola.

Franc Črnčec je svojo kulturno pot pričel leta 1971 kot pevec pri izvedbi pesmi sužnjev iz Verdijeve opere Nabucco in kot interpret znamenite Dume Otona Župančiča v režiji Zofije in Antona Slane. S to pesmijo in recitalom je skupina nato nastopala tudi na občinski proslavi takratne občine Lenart na Zavrhu in današnji vojašnici generala Maistra v Mariboru. Kot dramski igralec je sodeloval pri odrskih uprizoritvah Domna, Divjega lovca in Krčmarice Mirandoline.

12 let je bil član prvega sestava Folklorne skupine Jurovčan, po nekajletni pavzi se je jurovskim folklornikom ponovno pridružil leta 1998. S folklorno dejavnostjo je zaključil leta 2008. V folklorni skupini je deloval 22 let.
Leta 1982 je s folklorno skupino prvič nastopil izven Slovenije in sicer na gostovanju v Srbiji v mestu Brus, pobrateni občini z občino Lenart, kasneje pa tudi v Zlatar Bistrici v sosednji Hrvaški, Nemčiji in Avstriji.

Franc Črnčec ima skupaj z drugimi folklorniki velike zasluge za to, da je bila Folklorna skupina Jurovčan prvič izbrana za nastop na mednarodnem folklornem festivalu in državnem srečanju odraslih folklornih skupin » Le plesat me pelji « v Beltincih, ki ga organizira Javni sklad R Slovenije za kulturne dejavnosti. Prav tako je bil plesalec Folklorne skupine Jurovčan 2005, 2006 in 2008, ko je bila skupina izbrana za nastop na regijskih srečanjih folklornih skupin.

Franc ČRNČEC je bil tudi član prvega sestava Jurovskega okteta v letih od 1974 do 1978, ki ga je vodil Franc DIVJAK, kar 15 let pa je bil član Slovenskogoriškega okteta Centrovod pod vodstvom Lojzeta Peserla.

Na pobudo Franca ČRNČECA je bil v letu 2003 ustanovljen JUROVSKI OKTET kot skupina v Kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski Dol, Franc pa je postal njegov organizacijski vodja. Seveda ne gre pozabiti, da Franc že polnih 53 let poje v cerkvenem zboru Župnije Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Franc Črnčec je s svojo izjemno sposobnostjo za organizacijo, za motivacijo pevcev, z voljo in lastnim zgledom odločno pripomogel k temu, da je lahko Jurovski oktet ob svojem uspešnem delovanju posnel tri zgoščenke, zadnjo z ljudskimi pesmimi so predstavili na koncertu ob 15-letnici delovanja Jurovskega okteta ob gostovanju Slovenskega okteta.

Prav na pobudo Franca Črnčeca je bilo leta 2012 na osrednjem trgu v Jurovskem Dolu organizirano I. srečanje Oktetov in malih vokalnih skupin, ki je že postalo tradicionalno, prav tako pa je postal tradicionalen tudi Božični koncert Jurovskega okteta v cerkvi Svetega Jurija, ki je bil prvič izveden na praznik svetega Štefana leta 2010.

V 19-letnem delovanju je Franc Črnčec z Jurovskim oktetom preko 250 krat nastopil na javnih prireditvah v domačem kraju, sosednjih krajih, po različnih krajih v Sloveniji, na gostovanjih v Avstriji in Hrvaški, na območnih in regijskih revijah odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin ter številnih nastopih zasebnega značaja.
Na področju folklorne dejavnosti je prejemnik bronaste, srebrne in zlate Maroltove značke, na pevskem področju pa prejemnik bronaste, srebrne, zlate in častne Gallusove značke za nad 30 let udejstvovanja v ljubiteljski pevski dejavnosti. Je tudi prejemnik priznanja Zveze kulturnih društev Slovenskih goric za dolgoletno ljubiteljsko kulturno udejstvovanje.

Franc je bil 17 let podpredsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. Po upokojitvi se je pridružil DU Sv. Jurij v Slovenskih goricah. DU Sv. Jurij se je z januarjem 2020 pridružilo projektu Starejši za starejše, ki ga Franc z ekipo 15 srčnih ljudi uspešno vodi in koordinira. Je tudi dolgoletni krvodajalec, saj je kri daroval kar 47 krat. Prav tako pa je Franc tudi strasten čebelar in član Čebelarskega društva Sveti Jurij.

Franc Črnčec je svoj prosti čas desetletja namenjal ljubiteljski kulturni dejavnosti. To je njegov način življenja, saj je svoje in življenje cele družine prilagodil tako, da je lahko in še sodeluje v vseh društvih. Na vseh področjih je bil vedno delaven, natančen, dosleden, redoljuben in uspešen. S svojim udejstvovanjem v društvih in organizacijah je vselej dokazoval pripadnost utripu našega kraja in je zaslužen za neprecenljiv prispevek k spoštovanju med kulturniki, graditvi in ohranjanju človeških vrednot ter skrbi za sočloveka. S svojim vzorom je uspel h kulturnemu udejstvovanju privabiti svojo družino ter mnogo drugih članov društev.

Jurjev srebrnik je prejel Jožef Belna iz Jurovskega Dola. Na humanitarnem področju pomaga neposredno z delom v operativni enoti PGD Sv. Jurij v Slov. goricah. Sodeloval je na mnogih intervencijah, vajah in izobraževanjih. Aktivno sodeluje v enoti starejših gasilcev.  Prejemnik Jurjevega srebrnika je tudi podjetje Marmor – granit – kamnoseštvo Črnčec Miro s.p. z Malne. Podjetje Marmor – Granit Črnčec deluje že 31 let, je večje privatno podjetje in eno izmed največjih v svoji branži. Glavna dejavnost podjetja je obdelava naravnega kamna, izdelovanje izdelkov iz naravnega kamna in montaža izdelanih izdelkov.

Prejemniki priznanj Občine Sveti Jurij v Slov. goricah so: Cilka Weingerl iz Spodnjega Gasteraja (za plemenito in humanitarno udejstvovanje), Vlado Repa z Malne (za dolgoletno družbeno udejstvovanje), Amadeja Lavrenčič iz Jurovskega Dola (za udejstvovanje na različnih področjih družbenega življenja) in Marko Šebart iz Lormanja (za dolgoletno aktivno ljubiteljsko udejstvovanje na vseh področjih družbenega življenja)..

Plaketo župana je za vsa prizadevanja, trud in zasluge, ki jih je namenil razvoju občine Sveti Jurij v Slov. goricah in celotnih Slovenskih goric, prejel poslanec Franc Breznik.

Nadškof Alojzij Cvikl je blagoslovil obnovljeno cerkev

Pretekla sobota je v Jurovskem Dolu minila v znamenju blagoslova obnovljene cerkve. Kot smo poročali, je objekt dobil novo fasado, opravili pa so tudi nekaj manjših zidarskih in kleparskih del, vrednih približno 45 tisoč evrov. 10 tisočakov je primaknila Občina, ostalo so sredstva župljanov. Na praznik sv. Jurija je bogoslužje vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je v spremstvu domačega župnika Janka Görgnerja tudi blagoslovil obnovljeno cerkev.  Ob tem je v soboto Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Jurij v Slovenskih goricah organiziralo gasilsko vajo, na kateri je sodelovalo deset gasilskih društev.

FOTO: Maksimiljan Krautič

Prireditev ob občinskem prazniku še ni konec

V sredo, 27. aprila, bo v okviru občinskega praznika vsakoletni Jurjev pohod. Pohodniki se bodo na slabih 13 kilometrov dolgo pot podali zjutraj ob 8.00 uri s trga v Jurovskem Dolu. Sledijo še dan odprtih vrat čebelarjev, kmečke igre, čistilna akcija in ostale prireditev do 8. maja.