V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah si prizadevajo za ohranitev zelenega, čistega in urejenega Jurovskega Dola, kar bodo med drugim dosegli z odstranitvijo propadajočih objektov v središču kraja: “Ožje jedro občine je z obnovo trškega jedra in kulturnega doma urejeno, prav tako cerkev, vaška gostilna. Zadovoljen sem, da smo se dogovorili z lastnikoma objektov tako imenovane Plataisovine. Najprej smo od lastnice iz Avstrije kupili polovični delež propadajočih objektov, kasneje še drugo polovico, s čimer smo pridobili 20 arov zemljišča,” je pojasnil jurovski župan Peter Škrlec.

Na lokaciji želijo vzpostaviti mirno obrtno ali kakšno drugo dejavnost

Ravno v teh dneh podjetje Kokol in Kokol, d.o.o. iz Miklavža na Dravskem polju izvaja rušitev propadajočih objektov Plataisovine v središču Jurovskega Dola. Rušitvena dela, ki jih financira občina, so ocenjena na približno 23.000 evrov bruto. Po porušitvi objektov in odvozu materiala bodo zemljišče v prvi fazi zravnali z zemljo in nato, tako predvidevajo na občini, območje delno zgramozirali. To zemljišče bi nato lahko začasno, do realizacije novih vsebin,, koristili kot prireditveni prostor ob večjih občinskih dogodkih.

“Po eni strani nas žalosti, da prejšnja lastnika stavb nista vzdrževala. Vendarle je šlo za nekoč markantne in za kraj pomembne objekte, ki pa so prišli v fazo, ko njihova obnova ni več mogoča. Zato smo se tudi odločili za rušitev. Tako bo, to pa je druga plat zgodbe, središče Jurovskega Dola dobilo nekoliko lepšo podobo,” pojasnjuje župan. Glede prihodnjih načrtov z omenjenim zemljiščem Škrlec dodaja: “Če se bo izkazalo, da nam teh 20 arov zemljišča ne zadošča za npr. izvajanje kakšne mirne dejavnosti v kraju (fizioterapija, slaščičarna, …), bi se lahko najbrž z lastnikom sosednjega zemljišča dogovorili še za nakup dodatne parcele. Razmišljamo tudi v smeri, da bi na tej lokaciji, če bo država temu še vedno naklonjena, postavili enoto doma za ostarele. Morda celo prehrambeno trgovino. Smo pa pri projektih omenjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj to zemljišče spada pod trško jedro, ki pa je zaščiteno. Gradnja na tem območju je mogoča le ob določenih kulturnovarstvenih pogojih. Po drugi strani pa bomo prisluhnili tudi željam in interesu potencialnega investitorja, ki bo recimo na tem mestu zgradil nov objekt. Zagotovo pa na tem območju ne bo stanovanjske gradnje.”  

Spomnimo, da gre za za dva nekoč mogočna objekta, ki sta v časih Ivana Roškarja, umnega kmetovalca in politika, ki je bil rojen 8. aprila 1860 v Malni, umrl pa je 23. maja 1933 v Jurovskem Dolu, služila kot gostilna, mesnica, trgovina, tam so bila prenočišča, uporabljali so ga tudi kot prostor za poroke. V tistih časih so se na tem mestu ustavljale kočije, konje so po dolgi poti oskrbeli v hlevu, potniki pa so v tej stavbi prenočili in se potem odpravili naprej. Skratka, šlo je za center družbenega dogajanja v kraju.