Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Devetošolcem maksimalno pomagajo pri življenjski odločitvi

Damjan Veršič, 22.01.24 ob 03:00

Z Majo Mencigar, pedagoginjo na Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, smo govorili o eni najpomembnejših odločitev devetošolcev - izbiri srednje šole.

Devetošolcem maksimalno pomagajo pri življenjski odločitvi

Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol  je manjša podeželska šola v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V letošnjem šolskem letu obiskuje deveti razred 16 učencev, ki se v tem času intenzivno ukvarjajo s svojimi željami in razmišljanji glede nadaljnje poklicne poti.

Maja Mencigar, šolska pedagoginja, na vprašanje, ali so 14-letniki dovolj zreli za pravo odločitev glede srednje šole, odgovori, da vsako obdobje oziroma  prelomnica prinaša nove odločitve, preizkušnje, razvijanje samostojnosti in sprejemanje odgovornosti. Je čas, ko se otroci iz predšolskega obdobja vključujejo v šolski sistem, je čas, ko se odločajo o obiskovanju popoldanskih dejavnosti, obiskovanju izbirnih predmetov in je čas, ko ob zaključku osnovne šole sprejmejo odločitev o nadaljnjem izobraževanju.

[[image_1_article_62412]]

Vloga staršev je pomembna in nepogrešljiva

Glede vloge staršev otrok pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju pa je dodala: "Vsekakor je pri kariernem odločanju vloga staršev pomembna in nepogrešljiva v tem, da si vzamejo čas in se z otrokom pogovarjajo o poklicih, srednješolskih programih, o pomembnosti vztrajanja za doseganje določenih ciljev, o sprejemanju odgovornostih. Skratka, da prisluhnejo otroku, njegovim razmišljanjem o določenem poklicu, povedo svoje mnenje, ki pa ga ne vsiljujejo. Velikokrat namreč starši svoje neuspele mladostne poklicne želje vsiljujejo otrokom kot pomembne."

Šola otrokom pomaga pri odločitvi 

Na šoli v Jurovskem Dolu se trudijo, da devetošolcem glede izbire srednje šole čimbolj pomagajo. Izvajajo dejavnost poklicne orientacije. Učenci se seznanijo s spletnimi portali: mojaizbira.si (poklicni kažipot), mss.gov.si (podatki o vpisu v srednje šole) in informativa.si (informacije o vpisu v SŠ, predstavitve poklicev, štipendije).

Učenci skozi vso šolsko leto prejemajo različne informacije o vpisu v srednjo šolo. Predstavljen jim je izobraževalni sistem. Vsak učenec ima možnost, da se udeleži individualnega svetovanja pri šolski svetovalni službi. Vsi učenci devetega razreda se udeležijo informativnega dne, prav tako imajo možnost obiska dnevov odprtih vrat posameznih srednjih šol. Ob morebitnem prenosu prijav imajo možnost intenzivnega svetovanja in nudenja pomoči s strani šolske svetovalne službe, pojasnjuje Maja Mencigar.

Obiskalo jih je več srednjih šol

Za starše organizirajo predavanje, na katerem jih seznanijo s pomembnimi informacijami poteka vpisa v srednjo šolo, ob tem jim ponudijo možnost svetovalnega pogovora pri šolski svetovalni delavki. "V letošnjem šolskem letu je poudarek na neposrednem srečanju in sodelovanju s predstavniki srednjih šol. Učenci so skorajda tedensko deležni predstavitve srednješolskih programov, poklicev in nadaljevalne izobraževalne poti. Ob podrobni predstavitvi in pogovoru s profesorji posameznih srednjih šol naši učenci dobivajo odgovore na pomembna vprašanja. Šolska svetovalna delavka se z učenci dogovori oz. prisluhne njihovim željam in povabi na predstavitev predstavnike srednjih šol." Do tega trenutka se je devetošolcem jurovske osnovne šole predstavilo že devet srednjih šol. 

Trenutno prevladuje zanimanje za gimnazijske programe in programa farmacevtski in prometni tehnik

In kakšne so, glede nadaljnjega izobraževanja, želje devetošolcev? Tako kot smo ljudje med seboj različni, takšna je tudi paleta trenutno izbranih srednjih šol. "Moram povedati, da med našimi devetošolci trenutno prevladuje zanimanje za gimnazijske programe, program farmacevtski tehnik, prometni tehnik. Učenci se zanimajo za programe, ki jih izvaja Tehniški šolski center. Skratka, zanimanje je za triletne srednješolske programe, kakor tudi za štiriletne," je pojasnila Maja Mencigar.

Izbira poklica oziroma srednje šole je ena izmed pomembnih odločitev učenca, ki zaključuje osnovnošolsko izobraževanje. Pri sprejemanju pomembne odločitve je potrebno upoštevati umske in telesne sposobnosti, razmisliti o lastnih interesih, zelo pomembne so osebnostne lastnosti, učne navade in šolske ocene, dodaja sogovornica. Odločitev bo lažja takrat, ko bo učenec imel veliko informacij o možnostih vpisa v srednje šole, informacije o poklicih in politikah zaposlovanja ter tudi možnostih štipendiranja. "Na šoli se zavedamo pomembnosti in tudi težavnosti sprejemanja odločitev učencev pri tej starosti. Poskušamo jih opolnomočiti z raznimi aktivnostmi, ki jim pri tem lahko pomagajo."

Informativna dneva bosta 16. in 17. februarja

Na portalu Republike Slovenije www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ je objavljen razpis za vpis novincev v srednje šole in domove. Od pomembnih datumov velja še posebej izpostaviti informativna dneva za vpis v srednje šole, ki bosta v petek, 16. februarja, ob 9.00 in 15.00 uri ter v soboto, 17. februarja, ob 9.00 uri. Pomemben datum je 2. april, ko morajo učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se vpisujejo v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. poklicno tehniškega izobraževanja in gimnazij, najkasneje oddati prijavnico. Še vedno pa imajo učenci možnost spremembe namere in lahko prenesejo prijavnico na drugo srednjo šolo. Le-to je možno do 23. aprila do 15. ure. Najkasneje do 29. maja bodo učenci oz. kandidati seznanjeni, katere šole bodo omejile vpis za šolsko leto 2024/2025. Vsi prijavljeni učenci oz. kandidati bodo med 17. in vključno 21. junijem, do 14. ure srednjim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju pogojev in se tako uradno vpisali v srednješolske programe.

potres
Zjutraj Slovenijo ponovno stresel potres
Slovenija
Zjutraj Slovenijo ponovno stresel potres
Uredništvo , Danes ob 07:50
Dnevna
Kdaj z vlakom iz Maribora v Ljubljano le v uri in pol?
problematični prometni režim
FOTO: Zakaj križišče na limbuški obvoznici ni krožišče?
Negotov položaj občin
Vedno večji računi za obvezne naloge, kaj bo pa z investicijami?