Pred nedavnim so na seji občinskega sveta Svete Ane v Slovenskih goricah svetniki v polnem številu odločali o prihajajočih podražitvah in predstavili načrte, kot se bodo odvijali v prihodnje.

Cena vode se bo zvišala, a bo nižja od predlagane

Kljub času dopustov, so se seje udeležili vsi svetniki. Izpostavili so elaborat za izvajanje gospodarske javne službe s pitno vodo, gostili pa so tudi direktorja Mariborskega vodovoda Mirana Juga. Soglasno so sklenili, da je ceno potrebno dvigniti, vendar niso sledili predlogu cene, kot ga je podal Mariborski vodovod. “Ceno smo dvignili za 22,63 odstotkov, kar je manj od predlaganega dviga s strani Mariborskega vodovoda,” je pojasnila Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave.

Občine na območju upravne enote Lenart imajo sicer enotno ceno vode, ki je bila doslej v vseh občinah enaka, tudi zdaj pa so vsi župani več ali manj sklenili, da bo cena povsod enaka, še pojasnjuje direktorica.

Predlog, ki so ga sprejeli pred dvema dnevoma, v veljavo stopi z dnevom sprejetja v občinskem svetu, uporabljala pa se bo od 1. julija naprej.

Ob omenjenih spremembah so sprejeli še višje cene za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. “Cene smo morali dvigniti, ker so nespremenjene že od leta 2015. Novo zastavljene cene bodo po besedah Trajbar Kurbus začele veljati s prvim avgustom.

Na taisti seji so imenovali še občinsko volilno komisijo. Ker občina preureja lokalno pokopališče, kjer bo po novem tudi žarni del, pa so sprejeli še cene za žarni zid.