Na Občini Sveta Ana v Slovenskih goricah se je pred dnevi na delovnem sestanku mudil direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec. Z vodstvom občine in investitorjem stanovanjske gradnje pri Sveti Ani Stankom Bernjakom se je pogovarjal o možnosti nadaljnjega nakupa stanovanj v tej slovenjegoriški občini.

Kot je znano, je Gradbeništvo Bernjak v naselju Krivi Vrh v preteklosti zgradilo dva stanovanjska stolpiča. Že pri prvem bloku, na naslovu Krivi Vrh 4A, je stanovanjski sklad kupil eno izmed tako imenovanih neprofitnih stanovanj, razpis pa je določal, da še eno stanovanje kupi Občina Sveta Ana. Ta je nato, na osnovi vnaprej določenih pogojev na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, poiskala najemnika. Prav tako je občina v obeh zgrajenih stanovanjskih objekt kupila pet stanovanj za oddajanje v najem po tržni najemnini z možnostjo odkupa.

Gradnja tretjega stanovanjskega stolpiča se je že začela

V drugem stanovanjskem stolpiču Krivi Vrh 4B, ki ga je prav tako zgradil Stanko Bernjak, pa je Stanovanjski sklad RS kupil dve stanovanji in tudi izbral najemnike. Ker je Stanovanjski sklad RS pokazal interes po nadaljnjih nakupih tudi pri tretjem stanovanjskem bloku, katerega gradnja se je že začela, se je direktor sklada na povabilo župana Silva Slačka mudil na Sveti Ani. Ogledal si je lokacijo novega objekta in se dogovarjal o nadaljnjem sodelovanju. “S Stanovanjskih skladom RS smo že sodelovali in želimo sodelovati še naprej. Občina načrtuje v novem, tretjem stanovanjskem stolpiču nakup še štirih stanovanj,” sta nam povedali Renata Trajbar Kurbus in Irena Golob iz anovske občinske uprave.