V občini Sveta Ana so že začeli s pripravljalnimi deli v okviru gradnje novega poslovno stanovanjskega objekta. Ta je lociran v naselju Krivi Vrh, tik ob glavni cesti pred Okrepčevalnico Šenk, kjer je urejen plato. “V ta objekt bomo v celotno spodnjo etažo preselili trgovino Mercator, ki ima na obstoječi lokaciji premalo prostora. Nad trgovino sta predvideni še dve nadstropji, v katerih bodo stanovanja različnih velikosti,” so pojasnili v občinski upravi na Sveti Ani.

Nad trgovino bo devet energetsko samooskrbnih stanovanj, zgrajenih po standardu A

Občina je poskrbela za pripravo celotne projektne dokumentacije, prav tako za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa je prek javnega naročila iskala investitorja, ki je bil pripravljen odkupiti zemljišče in izdelane projekta za poslovno stanovanjski objekt. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Gradnje Lenart, ki je prejšnji teden začelo s pripravljalnimi deli. Direktor podjetja Marjan Bračko nam je glede nove pridobitve na Sveti Ani povedal, da bo ponudba na novi lokaciji trgovine, ki se bo razprostirala na kar 400 kvadratnih metrih površine, precej večja kot sedaj, ko prodajni prostor obsega vsega 80 kvadratnih metrov. Nad trgovino bo devet od dvo- do štirisobnih samooskrbnih stanovanj s toplotnimi črpalkami v kombinaciji s fotovoltaiko. Po razpisnem dogovoru bo eno stanovanje v velikosti 100 kvadratnih metrov odkupila Občina Sveta Ana, ostala bodo na voljo na trgu. “Vsa stanovanja, ki bodo energetsko ničelna, bodo zgrajena po standardu A, potrebno energijo pa bodo pridobivala s pomočjo sončne elektrarne. Gre za tako imenovano zeleno gradnjo, ki vključuje uporabo lesenih križnih lepljencev. V stanovanjih bo vgrajen centralni prezračevalni sistem, prav tako lesena okna, parketi, urejeni bodo pokriti balkoni, vsako stanovanje pa bo imelo v kletnih prostorih zagotovljeni dve parkirišči. Hkrati bomo ob objektu uredili 29 parkirišč, med njimi 20 za potrebe trgovine,” pojasnjuje Bračko.

Dodaja, da bodo poskušali z gradnjo prostorov za trgovino zaključiti do konca leta, z gradnjo stanovanj, ki bodo primerna tako za mlade družine kot starejše pare, pa v spomladanskih mesecih prihodnjega leta. Spomnimo, da bo po preselitvi trgovine njene sedanje prostore odkupila občina in v njih uredila lekarno.