Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček je danes z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem in direktorjem Doma Danice Vogrinec Maribor Markom Slavičem podpisal sporazum o izgradnji infrastrukture za institucionalno varstvo starejših na območju anovske občine. Podpis sporazuma je potekal v neposredni bližini lokacije (Ferkov breg) bodočega doma starostnikov, to je na ploščadi pred športno dvorano pri osnovni šoli.

Občina Sveta Ana namerava v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec Maribor zgraditi dom za starejše in s tem zagotoviti kvalitetne pogoje za vse starostne skupine v občini in posledično zmanjšati tudi odseljevanje. Glede na to, da je izgradnja doma z vso potrebno infrastrukturo, še posebej za manjše kapacitete, dokaj zahtevna, je smiselna in bolj racionalna navezava na obstoječe domove, tako v smislu bodočega upravljanja, kakor tudi zagotavljanja vzporednih aktivnosti (npr. kuhinja, pralnica, …). V ta namen je na Sveti Ani načrtovana vzpostavitev dislocirane enote doma starejših občanov, in sicer kot sestavni del mreže Doma Danice Vogrinec.

Načrtujejo dom s 35 posteljami

Predvidena je novogradnja sodobnega objekta s štirimi bivalnimi enotami, v katerih bodo nudili oskrbovalne storitve za starostnike. Do 35 varovancev bi bilo nameščenih v treh negovalnih oddelkih in oddelku dnevnega centra, kjer bi bilo organizirano dnevno varstvo do 5 oseb, ki bi imeli možnost preživljanja kakovostnega prostega časa v svojem domačem okolju.

Dom bo izgrajen v neposredni bližini šole in vrtca, na zemljišču, ki je že v lasti Občine Sveta Ana. Pripravljena je celotna gradbeno-tehnična dokumentacija, pridobljena so vsa potrebna soglasja, izdano je že gradbeno dovoljenje. “Z naše strani je potrjen tudi investicijski program, iz katerega izhaja, da celotna vrednost investicije znaša 5.082.776,38 evrov po stalnih oziroma 5.165.770,60 evrov po tekočih cenah,” so sporočili iz anovske občinske uprave in dodali, da Občina zagotavlja komunalno opremljeno zemljišče in 400.000 evrov. Preostali del bo financiran s strani Doma Danice Vogrinec, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije.

Cigler Kralj: Starejšim moramo zagotoviti možnost eno- ali dvoposteljnih sob, več zasebnosti in več dostojanstva na njihovo jesen življenja

Kot je povedal minister Cigler Kralj, je po skoraj 10-letnem zapostavljanju tega področja ekipa ministrstva in vlade prepoznala potrebo po vlaganju v tovrstno infrastrukturo, kadre in koncept oskrbe starejših. “Sprejeli smo zakon o dolgotrajni oskrbi, povišali  en krog plač zaposlenim v socialnovarstvenih zavodih, sedaj se pogovarjamo za drugo povišanje, in zagnali velik investicijski ciklus v domove za starejše in ostale socialnovarstvene zavode. Po vsej Sloveniji imamo odprtih 125 projektov, toliko se v zgodovini samostojne Slovenije še ni gradilo.”

“Starejšim, ki so 40 ali več let garali, moramo zagotoviti dostojno stanovanje, lepe sodobne domove. Ne da so prisiljeni živeti v tri-, štiri- ali petposteljnih sobah, kot se še marsikje dogaja. To je nesprejemljiva praska, zagotoviti jim moramo možnost eno- ali dvoposteljnih sob, več zasebnosti in več dostojanstva na njihovo jesen življenja,” je še pojasnil minister.

Slaček: Z današnjim podpisom sporazuma se ranljivim skupinam in starejši populaciji odpira možnost, da vse življenje preživijo v domačem kraju

Župan Silvo Slaček je poudaril, da se po 15 letih tudi na Sveti Ani uresničujejo želje po domski oskrbi starejših. “Že pred 15 leti smo o tem resno razmišljali in čutili potrebe po varstvu starejših in ranljivih skupin. Do sedaj občina za to ni imela možnosti, se pa z današnjim podpisom sporazuma ranljivim skupinam in starejši populaciji odpira možnost, da vse življenje preživijo v domačem kraju. S tem bomo občanom omogočili, da lahko živijo v našem kraju od rojstva do smrti, objekt, ki ga bomo zgradili, pa jim bo dal visoko kvaliteto bivanja. 35 postelj bo trenutno zadostovalo, predvidenih je še pet postelj za dnevno varstvo. Že do sedaj smo storitev pomoči na domu izvajali prek Doma Danice Vogrinec Maribor, z odprtjem doma za starejše pa bodo lahko tudi tovrstne storitve koordinirane iz tega centra.”

Lokacija bodoče enote doma starejših

Z gradnjo enote doma bodo začeli še v letošnjem letu, projekt naj bi bil zaključen do leta 2023, ko naj bi dom sprejel že prve stanovalce.