Turistično društvo Sveta Ana ima novo vodstvo. Vse od leta 2001 dalje je bil njegov predsednik Feliks Berič, pred njim pa ustanovni član društva Bogomir Ruhitel, ki je storil prve korake na področju predstavite in turistične promocije kraja. V začetku letošnjega leta je vodenje društva prevzela Anja Tlakar. 

Delo v turističnem društvu ga je veselilo in navdihovalo 

Feliks Berič nam pove, da ga je delo v turističnem društvu veselilo in navdihovalo, saj je lahko uresničeval dolgoletna razmišljanja o tem, kako na Sveti Ani ustvariti turizem in kraju dati uspeh v ponudbi in predstavitvi ter delovnim ljudem dodano vrednost. Ko je prevzel vodenje turističnega društva, si je zadal več ciljev: "Moji cilji so bili delati dobro v promociji, ljudem pomagati pri uresničevanju ciljev v dobri ponudbi in ustvariti čim več ponudnikov. S strokovnimi ekskurzijami po domovini in tujini sem želel ljudem pokazati, da se tudi v naši mali občini da z dobro voljo in delom vztrajati in uspelo nam je."

Nikoli ni pomemben le en član v verigi, ampak vsi 

Ponosen je na vse dogodke, ki so jih skupaj ustvarili. Prepričan je, da ni nikoli pomemben samo en član v verigi, ampak vsi. "Lahko bi našteval prireditve in poučne naloge, ki so botrovale k prepoznavnosti našega kraja. Velikokrat so nas namreč predstavili kot vzorčno občino. Veliko je prireditev na področju etnografske skupine, velike radijske delavnice, strokovne ekskurzije, zeliščarski dnevi, pohodi in športne prireditve v šaljivem značaju, postavitev klopotca ob občinskem prazniku -  to je prireditev z največ obiskovalci. Omenim lahko še sodelovanje na sejmih v Sloveniji in tujini, razna druženja s prijatelji, eno najbolj plodnih druženj je nastalo z občino Kamnik - Tunjice (s prvim vodenim izletom njihovih članov po Sveti Ani). Pa vodeni izleti po Sveti Ani, ko smo na leto v kraj pripeljali tudi do 70 avtobusov. Ta uspeh so čutili tudi naši ponudniki, s čimer je nastajala vedno večja ponudba. Srečo smo imeli, da so bili vsi župani naklonjeni naši dejavnosti," pravi.  

Nadaljuje, da so se velikokrat srečevali s težavami pri financiranju prireditev. Zavedali so se, da je vedno premalo denarja, vendar so na koncu vseeno uspeli.

Zato se bom tukaj zahvalil vsem, ki so na kakršen koli način pomagali, finančno ali moralno. Iskrena hvala.

Na račun dela turističnega društva je nastalo veliko slikovnega materiala, filmov, raznih knjižnih izdaj, pesmi, pripovedi, slikarskih del in seveda povezovanja med raznimi kraji.

Rezerve so v delu mladih ljudi 

Berič je prepričan, da je društvo v času njegovega mandata izpolnilo svoje poslanstvo, še več, velikokrat je preseglo začrtane cilje. Hitro pa doda, da nikoli ne moremo reči, da se ne da še več. Rezerve vidi v delu mladih ljudi, ki se jim priključujejo, saj imajo drugačne interese in videnja o delu. Pravi, da se je v covidnem obdobju odločil, da želi mesto predsednika prepustiti nekomu mlajšemu, z dobrimi idejami in vztrajnostjo, saj je le tako zagotovljen uspeh. "Vedno govorimo, da je potrebno kader učiti in ga pripeljati v delo. Hvala Bogu, meni je uspelo, in sem za to našel mlado, zelo perspektivno Anjo."

Še naprej bo deloval kot lokalni turistični vodnik 

Feliks ob koncu doda, da bo v lokalni skupnosti še naprej ostal aktiven tam, kjer ga bodo potrebovali, na področju turistične dejavnosti pa bo še naprej delal na programih in vodenju turistov kot lokalni turistični vodnik. Mladim pa bo s svojim delom pomagal. "Zadovoljen sem, da mi je uspelo tisto, kar sem pred 30 leti sanjal narediti. To sta prepoznavnost in promocija za Sveto Ano in širše Slovenske gorice."