V prihodnjih dneh bo zaradi sprejetih ukrepov, ki so jih predpisale pristojne institucije za zajezitev okužb s koronavirusom, doma ostalo večje število ljudi. Številni se bodo lotili tudi pospravljanja. »Ob tem želimo opozoriti na odgovorno ravnanje z nastalimi odpadki. Medtem ko odvoz odpadkov iz gospodinjstev poteka po koledarju, torej nemoteno, pa so zbirni centri do nadaljnjega zaprti,« povedo na Snagi.

Kopičenje na ekoloških otokih prepovedano

Uporabnike zato opozarjajo, da kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov, večjih kosov bele tehnike (hladilniki, televizorji …), pnevmatik, nevarnih odpadkov (baterij, odpadnih olj, barv, topil …) ne bo mogoče predati in to je potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju aktivnosti, ki jih bodo uporabniki v prihajajočih dneh izvajali. Kopičenje tovrstnih odpadkov na ekoloških otokih je prepovedano.

»Izvajanje naše dejavnosti sodi med tiste, ki so prav izrednih razmerah še posebej pomembne, saj pripomorejo k preprečevanju še večjih nevarnosti za zdravje ljudi. Zaradi vseh okoliščin moramo še posebej skrbno varovati zdravje zaposlenih in biti pripravljeni tudi na najslabši možni scenarij, torej da zbolijo tudi naši zaposleni, ki opravljajo odvoze odpadkov iz gospodinjstev,« so zapisali.

Pomislimo na lastno ravnanje z odpadki

Kot so že predhodno opozarjale pristojne institucije, spremenjene razmere zahtevajo prilagoditev slehernega posameznika. Zdaj je tudi pravi čas, da pomislimo na lastno ravnanje z odpadki in v skrbi za lastno zdravje, zdravje naših najbližjih sosedov in razbremenitev okolja odpadke odlagamo izključno v posode, ki so namenjene zbiranju odpadkov. »Sposobnost in zmožnost naše prilagoditve na spremenjene življenjske okoliščine se bosta namreč slikali tudi skozi urejenost ekoloških otokov po mestu.«