Župan občine Hoče – Slivnica Marko Soršak nam je potrdil, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah s svojo ekipo znova potegoval za mesto župana in za občinski svet. “Izvedli smo veliko število projektov, hkrati smo v izvajanju mnogih in še marsikateri je v načrtu. V tem, da razvijamo občino Hoče – Slivnica, vidim še vedno izziv.”

Katere tri največje projekte želi Soršak realizirati v morebitnem naslednjem županskem mandatu? “Vrtec Slivnica, Vrtec Rogoza in ureditev komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod Radizel, Slivnica, Čreta Hotinja in Orehova vas, Spodnje Hoče, del Pivole in Polane.)”

Med opravljenim izpostavlja novogradnjo vrtca v Hočah

Marko Soršak pravi, da je v iztekajočem mandatu najbolj ponosen na nov, 13-oddelčni vrtec v Hočah, prav tako na dozidavo Osnovne šole Slivnica, ki je v izvajanju, in na opravljeno v Osnovni šoli Hoče (rekonstrukcija in dozidava jedilnice in kuhinje, dva nova sanitarna bloka, dva nova kabineta in štiri nove učilnice). Prav tako izpostavlja pridobljenih skoraj 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev za različne projekte ter oblikovanje pogojev za dom starejših občanov v Slivnici.