Sodni svet je v pregledu sodnih postopkov zoper nekdanjega mariborskega župana, zdaj državnega in mestnega svetnika Franca Kanglerja ugotovil, da je bil preiskovalni sodnik Janez Žirovnik dodeljen v skladu s pravili. Kanglerjeve teorije zarote torej ni potrdil, danes poroča časnik Dnevnik.

Zoper Kanglerja ni bilo kršitev

Kot izhaja tudi iz zapisnika februarske seje sodnega sveta, objavljenega na spletni strani tega organa, sodni svet ugotavlja, da pri kazenskih postopkih zoper Kanglerja “niso bila kršena pravila o vrstnem redu dodeljevanja sodnikom in da so sodišča tekoče obravnavala posamezne zadeve, katerih trajanje ne odstopa od trajanja primerljivih kazenskih postopkov v državi”.

Kanglerjeva teorija: Zgodba z Žirovnikom bila zrežirana

Kangler je namreč na zaslišanju pred preiskovalno komisijo v DZ, ki se ukvarja z ugotavljanjem domnevnih zlorab v kazenskih postopkih zoper njega, trdil, da Žirovnik ni bil prvi sodnik, ki je dobil v roke njegov spis. Dodeljen naj bi mu bil šele potem, ko prvi sodnik ni odobril policiji prikritih preiskovalnih ukrepov, torej prisluhov telefonskim pogovorom, ki so bili ključno dokazno gradivo. “Zgodba je bila torej zrežirana z Žirovnikom, bivšim agentom službe državne varnosti, ki sem ga vrsto let v teh prostorih nadziral in se z njim tudi prepiral,” je poudaril Kangler.

Kangler trdi, da je bil v vsaj 20 sodnih postopkih, sodni svet, da je bil v 9

Sodni svet je v nasprotju s Kanglerjem in njegovo podporno skupino Odbor 2015 po poročanju časnika Dnevnik naštel precej manj sodnih postopkov, ki so bili sproženi proti Kanglerju. Nekdanji mariborski župan pravi, da je bil v vsaj 20 sodnih postopkih, vendar so pri sodnem svetu našteli le devet sojenj, ki so potekala na sodiščih pod okriljem območja mariborskega višjega sodišča. Kangler naj bi bistveno višjo številko naštel, ker je sojenjem prištel tudi zadeve, ki so se končale z zavrnitvijo sodne preiskave ali obtožnice.

Sodni svet je v sprejetem sklepu posebej poudaril, da sodišča nimajo vpliva na število obtožnih aktov, ki so vloženi zoper posameznega obdolženca, in posledično na število postopkov, ki se vodijo. “Slednje je namreč v pristojnosti organov pregona, policije in tožilstva,” je izpostavil.

Dodatno je sodni svet pojasnil, da ni pristojen ocenjevati posameznih odločitev sodnikov v konkretnih zadevah. “Sodniki so pri sojenju neodvisni in uživajo materialno imuniteto, kar pomeni, da jih ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga podajo pri odločanju na sodišču,” je navedel.

STA