Ponovno kandidaturo na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra, je napovedal tudi župan občine Šentilj mag. Štefan Žvab. Kot nam je povedal, se je za tak korak odločil po pogovorih s svojo ekipo. “V osmih letih je bilo narejenega veliko, ostalo pa nam je nekaj projektov, ki  jih želim dokončati in s tem pomagati k nadaljnjemu razvoju občine in dvigu kvalitete življenja v naši občini,” pravi Žvab.

Med načrti je tudi nadaljevanje izgradnje športnega centra in naravnega bazena

Med večjimi in pomembnejšimi projekti, ki jih želijo v šentiljski občini uresničiti v prihodnje, je nova krajevna hiša na Zgornji Velki. Gradnjo te načrtujejo za društvene potrebe, za investicijo pa trenutno pridobivajo vso potrebno dokumentacijo. Poleg tega bo v Ceršaku tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo dobilo nov in sodobno opremljen gasilski dom ter pohodniško-kolesarski most preko reke Mure, ki bo povezoval kolesarsko pot s sosednjo Avstrijo. Za najmlajše pa se v Ceršaku obeta izgradnja novega vrtca s telovadnico blizu šole. “V Sladkem Vrhu bomo nadaljevali z izgradnjo športnega centra in naravnega bazena s turistično infrastrukturo. V Šentilju pa načrtujemo novi vrtec, glasbeno šolo in medgeneracijski center. V naslednjem mandatu si bom med drugim prizadeval tudi za posodabljanje celotne cestne in komunalne infrastrukture po naši občini,” dodaja Žvab.

Največja investicija iztekajočega mandata je nova športna dvorana v Šentilju

In na katere realizirane projekte v aktualnem županskem mandatu je Štefan Žvab najbolj ponosen? “Za naše najmlajše smo dogradili vrtec v Sladkem Vrhu, na področju komunalne infrastrukture smo uredili čistilno napravo in del kanalizacije na Velki, ob tem pa nastavili nadaljevanje izgradnje kanalizacije na Velki. Omeniti moram tudi eno izmed največjih investicij v iztekajočem županskem mandatu, in sicer izgradnjo večnamenske športne dvorane v Šentilju, ki bo služila tako osnovni šoli kot tudi rekreativcem in profesionalcem, hkrati pa se bodo v njej lahko odvijale večje kulturne prireditve. Na starem mejnem prehodu v Šentilju smo zgradili regionalni turistični center z muzejem.”