Križišče med regionalno cesto in Maistrovo, ki je dostopna cesta za skladišče Palome ter povezovalno cesta s šolo, že nekaj časa predstavlja veliko ozko grlo prometa v središču Šentilja. Ob cesti, kjer sta tudi avtobusno postajališče in šolska pot, se nista mogla srečati niti dve tovorni vozili, kar je lahko večkrat dnevno predstavljalo prometni zamašek in ohromilo promet.

Dogovor občine in ministrstva za skupno obnovo križišča

Občina Šentilj se je zato skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo dogovorila o skupni rekonstrukciji križišča. Gradbena dela na križišču so se tako pričela sredi septembra, pogodbeni rok za končanje del je aprila prihodnje leto. Aprila prihodnje leto pa se bo pričela rekonstrukcija Maistrove ceste ob železnici.

Kljub velikemu gradbišču je poskrbljeno za potek prometa. Zagotovili so varno pot za otroke na poti v šolo in ostale pešce. Postajališče za avtobuse se je v času gradnje začasno premestilo k občinskemu parkirišču, enako prodajalna sladoleda. V dogovoru z avtobusnim prevoznikom Arrivo je urejeno dodatno avtobusno postajališče pri Štajerskem hramu.

Cesta normalno prevozna z občasno polovično zaporo

V času gradnje je Maistrova cesta normalno prevozna z občasno polovično zaporo glede na potrebe same izvedbe del. S tem bo zagotovljen nemoten dostop do vseh objektov ob Maistrovi ulici.

Vrednost del je 1,6 milijona evrov, od tega okrog 42% prispeva Občina Šentilj, ostalo država. Kot je za Maribor24.si povedal Vojko Titan iz Občine Šentilj je občina tudi pripravila projektno dokumentacijo in sodelovala pri odkupih potrebnih zemljišč.

Vrednost del je 1,6 milijona evrov, od tega okrog 42% prispeva Občina Šentilj, ostalo država. Kot je za Maribor24.si povedal Vojko Titan iz Občine Šentilj, je občina tudi pripravila projektno dokumentacijo in sodelovala pri odkupih potrebnih zemljišč.

V prvi fazi se bo izgradilo polovico rondoja proti Maistrovi ulici z avtobusno postajo ter uredilo zeleni otok, drugi fazi pa drugo polovico rondoja za regionalno cesto. V okviru rekonstrukcije križišča bodo obnovljeni komunalni vodi, mešani kanalizacijski sistem pa se bo ločil v fekalni in meteorni. Novo avtobusno postajališče bo na podobni lokaciji kot je bilo obstoječe, pomaknjeno proti blokom.

V začetku Maistrove se bo uredil tudi pločnik, ki bo v celoti urejen v sklopu rekonstrukcije Maistrove ceste prihodnje leto. Za rekonstrukcijo Maistrovo je pripravljen izvedbeni načrt, še letos naj bi bil objavljen javni razpis, že sedaj bo ob železnici nameščena protihrupna ograja.

Rekonstrukcija Maistrove se bo pričela predvidoma v aprilu, po zaključku del na križišču