Civilna iniciativa AC Šentilj, ki je bila ustanovljena zaradi 30-letnega trpljenja prebivalcev ob avtocestnem odseku Šentilj - Pesnica, edinem tovrstnem odseku avtoceste brez protihrupne zaščite, je dosegla prvi večji uspeh. Z DRI (Družbo za razvoj infrastrukture) se je uspela dogovoriti za prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, na relaciji od starega mejnega prehoda Šentilj do središča Šentilja. 

Kot nam je pojasnil Andrej Koren, predstavnik civilne iniciative, je sicer prepoved za težke tovornjake (nad sedem ton in pol) na regionalni cesti od Maribora do šentiljskega mejnega prehoda že vrsto let v veljavi, v praksi pa ta predpis ni bil v celoti upoštevan.  "V delu od meje do centra Šentilja, do drugega vstopa na avtocesto, so do sedaj tovorna vozila lahko vozila, prepoved se tam ni upoštevala. Zdaj pa smo se z DRI dogovorili, da bodo na tem odseku, v roku treh tednov, postavili table, iz katerih bo jasno razvidno, da tam za težke tovornjake velja prepoved prometa, seveda z izjemo lokalnega prometa. Ob tem bomo opozorili policiste, naj bodo še posebej pozorni na ta odsek," razlaga Koren. 

[[image_1_article_65990]]

Kljub prepovedi zapuščajo avtocesto in točijo gorivo

Z vožnjo skozi središče Šentilja in z vključevanjem na avtocesto tovorna vozila namreč povzročajo hrup, ki moti okoliške prebivalce. Ti so izpostavljeni tudi škodljivim emisijam, moten je njihov nočni počitek. Poleg tega se vsakodnevno dogaja, da vozniki tovornjakov kljub prepovedi zapuščajo avtocesto in točijo gorivo na šentiljskem bencinskem servisu Mol. Ker to počnejo tudi avstrijski vozniki osebnih vozil, tam nastajajo zastoji in dolge kolone. 

Ovadili Dars in poslali odprto pismo 

Ob tem je šentiljska civilna iniciativa na Inšpektorat RS za okolje in prostor podala prijavo zoper Dars ter poslala odprto pismo predsednici republike, predsednici državnega zbora in predsedniku vlade. 

V pritožbi so zapisali, da prijavljajo družbo Dars zaradi kršenja 72. člena Ustave RS o zagotovljenih človekovih pravicah do zdravega življenjskega okolja. Spomnili so, da družba v letih od 1994 do 2024 na avtocestnem odseku Šentilj - Pesnica ni zgradila protihrupne zaščite in izvedla drugih ukrepov proti hrupu. Po njihovih besedah Dars prav tako ni izvedel sanacije diletacije na viaduktu v Šentilju. Ker je diletacija poškodovana, pozvroča tresljaje in posledično zibanje hiš, posedanje terena ter hrup. Vibracije in zibanje hiš povzročajo razpoke na stenah ter druge poškodbe v notranjosti stanovanjskih objektov. Zapisali so, da zahtevajo pregled veljavnosti gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja in tehničnega prevzema (če sploh obstajata) v zvezi z gradnjo avtocestnega odseka Šentilj - Pesnica. 

V odprtem pismu so opisali težave, s katerimi se srečujejo prebivalci ob avtocesti zaradi neurejene protihrupne zaščite in opozorili, da je Ministrstvo RS za okolje in prostor Dars opozorilo na preseganje mejnih vrednosti hrupa ob avtocesti v Šentilju, družba pa doslej ni ukrepala. Pismo so sklenili z besedami: "Zato, spoštovani predsednici in predsednik, čas je za vaše ukrepanje."

Na Darsu so za STA povedali, da je v Šentilju predvidena preplastitev avtoceste, obnovitev viadukta ter izvedba protihrupne zaščite s štiri metre visokimi ograjami v skupni dolžini 1,5 kilometra. K izvedbi investicije naj bi pristopili takoj, ko bo pridobljena vsa potrebna projektna dokumentacija.