Krajani Ceršaka v občini Šentilj bodo v sredo znova opozorili na nevzdržne razmere, ki jih zaradi smradu povzroča bližnja kompostarna. Na zbor občanov so povabili predstavnike Arsa in inšpektorata za okolje ter lastnika kompostarne Karla Udovičiča. Po njihovem je to morda zadnja možnost, da zahtevajo zaprtje, preden država odloči o njihovi usodi. Civilna iniciativa v Ceršaku proti kompostarni že skoraj štiri leta protestira pri vseh pristojnih organih in je leta 2019 vendarle dosegla pomemben korak. Pristojni organi so namreč ugotovili, da gre za napravo, ki lahko povzroči obremenitev okolja večjega obsega, zato mora lastnik pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje.

Zveza društev Moja Mura zahteva, da se podjetju Kogal ne izda novo okoljevarstveno dovoljenje

Krajanom je na pomoč priskočila tudi nevladna organizacija Zveza društev Moja Mura, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, in je kot zainteresirana stranka vstopila v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Zahtevo za vstop so oddali konec julija, še zadnji trenutek, ker naj bi bil, po informacijah civilne iniciative postopek v zaključni fazi. Omenjena nevladna organizacija v imenu Civilne iniciative proti kompostarni Ceršak zahteva, da se podjetju Kogal, ki upravlja z napravo, ne izda dovoljenja, pač pa da podjetje kompostarno zapre in območje sanira.

Dovoljenja za širitev ne bo dobil, ker je o tem že sklepal občinski svet ob sprejemu občinskega prostorskega načrta leta 2017, tako da je predlog načrtovane prostorske ureditve na otoku Mure s strani podjetja brezpredmeten, saj ne bo nikoli realiziran.

Kogal sicer po besedah predstavnice civilne iniciative Marije Janžek načrtuje prostorsko širitev kompostarne, za kar pa ne more dobiti dovoljenja niti po občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj niti po drugih predpisih, saj gre za varovano in zaščiteno okolje.

“Dovoljenja za širitev ne bo dobil, ker je o tem že sklepal občinski svet ob sprejemu občinskega prostorskega načrta leta 2017, tako da je predlog načrtovane prostorske ureditve na otoku Mure s strani podjetja brezpredmeten, saj ne bo nikoli realiziran,” je dejala Janžkova in dodala, da tudi krajani Ceršaka na to ne bodo nikoli pristali. Po njihovem je namreč kompostarna umeščena na še vedno nelegalno deponijo industrijskih odpadkov, kjer bi bilo treba sanacijo izvesti in zaključiti čim prej.

Civilna iniciativa: Zaradi kompostarne s pojavlja smrad, povečal se je tudi naval muh

V civilni iniciativi opozarjajo, da že od sredine junija pri njih smrdi praviloma vsak dan, večkrat na dan, tudi po več ur, kar lahko dokažejo s prijavami tako na inšpektorat, kot tudi lastniku objekta in šentiljskemu županu. “Smrdi kadarkoli, zjutraj, popoldan, ponoči, v soboto in nedeljo, čeprav takrat uradno, tudi po lastnikovi izjavi v vlogi, kompostarna ne obratuje. V tem času se je znova povečal naval muh. Smrad povzroča pri ljudeh živčnost, razburjenost, jezo in obup, saj se stanje samo še poslabšuje in močno načenja psihično zdravje prebivalcev,” je še povedala Janžkova.

Na problematiko so opozorili že junija letos ob odprtju naložbe v sladkogorski Palomi

Krajani Ceršaka bodo zato po njenih besedah naredili vse, da se naprava zapre, saj v takih razmerah ne morejo več živeti. Država mora razumeti, še pravi, da so kar dvajset let plačevali ceno za njene nepravilne in nezakonite odločitve, in da je zdaj tega dovolj. Krajani Ceršaka so junija na svojo stisko ob prihodu na odprtje naložbe v Palomi v Sladkem Vrhu s protestom opozorili tudi okoljskega ministra Andreja Vizjaka. Ta je takrat povedal, da je seznanjen s tem, da je v zadnjem času prišlo do napak v opremi in posledično do izpustov.

V tem smislu bomo na ministrstvu zahtevali prilagoditve, če bomo za to imeli zakonsko podlago. Razumem ljudi, da težko živijo ter prenašajo smrad v svojem okolju, zato bomo naredili vse, da do podobnih razmer več ne pride.

“V tem smislu bomo na ministrstvu zahtevali prilagoditve, če bomo za to imeli zakonsko podlago. Razumem ljudi, da težko živijo ter prenašajo smrad v svojem okolju, zato bomo naredili vse, da do podobnih razmer več ne pride,” je takrat povedal Vizjak.