Na območju občine Šentilj v tem času izvajajo pomembno investicijo na komunalnem področju. Tako v okviru projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Štrihovec urejajo kanalizacijo na Jareninski cesti v Šentilju. Gre za prvi odsek gradnje kanalizacije na območju aglomeracije Štrihovec. V nadaljevanju bodo z deli nadaljevali še na ostalih odsekih, in sicer: odsek Strma pot, Pot na Očjak, Vrbova pot: JP 892451 in 892441, odsek stanovanjska soseska S7: JP t. 892751 in odsek APIS: JP 892801. Skupno bodo zgradili fekalno kanalizacijo v dolžini 4.626 metrov z dvema črpališčema in enim razbremenilnikom. Višina bruto investicije znaša 1,3 milijona evrov, 61,7 odstotka investicije je sofinancirane iz kohezijskih sredstev in deloma države. Razliko poravna občina.

Kot so sporočili iz občinske uprave, dela na Jareninski cesti potekajo po terminskem načrtu, predvidoma bi lahko bila zaključena v mesecu aprilu, ko se bodo nadaljevala na naslednjem odseku.

Na Zgornji Velki bi lahko z gradnjo kanalizacije nadaljevali konec marca

V okviru druge faze izgradnje kanalizacije na Velki, ki zajema gradnjo fekalnega kanala in obnovo javne poti 893450 Policija – Plošnik, je Občina Šentilj v fazi izvedbe javnega naročila in izbire izvajalca. “V kolikor bo postopek javnega naročila uspešno zaključen, bi lahko z deli začeli konec meseca marca.”

Skupaj z izgradnjo fekalnega kanala bodo obnovili obstoječo javno pot v skupni dolžini okoli 500 metrov.

V skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem je predvidena izgradnja fekalnega kanala 1.1 v dolžini približno 500 metrov in priključitev na obstoječ kanal 1.0 , ki je bil zveden v lanskem letu. Skupaj z izgradnjo fekalnega kanala bodo obnovili obstoječo javno pot v skupni dolžini okoli 500 metrov. “Javna pot bo urejena za dvosmerni promet po enem voznem pasu širine tri metre v asfaltirani izvedbi. Prečno in vzdolžno odvodnjavanje bo urejeno prek vtočnih jaškov oziroma požiralnikov in muld  in z iztokom prek prepustov razpršeno po terenu oziroma v očiščene obstoječe odvodne jarke,” so sporočili iz šentiljske občinske uprave.

Rekonstrukcija javne poti 892212 “Kozjak križ – Polič” in dela javne poti 892221 “RII 438 – Petrov” (Kozjak)

Za projekt rekonstrukcije javne poti 892212 Kozjak križ – Polič in dela javne poti 892221 “RII 438 Petrov (Kozjak) je postopek javnega naročila in izbire izvajalca zaključen, dela se bodo začela predvidoma po 15. marcu. “Predvidena je obnova obstoječe javne poti v skupni dolžini enega kilometra.  Cesta bo urejena za dvosmerni promet po enem voznem pasu širine od tri do tri metre in pol v asfaltirani izvedbi. Prečno in vzdolžno odvodnjavanje bo urejeno prek vtočnih jaškov oziroma požiralnikov in muld in z iztokom prek prepustov razpršeno po terenu oziroma v očiščene obstoječe odvodne jarke. Hišni priključki levo in desno ob trasi bodo ustrezno utrjeni, deloma z gramozom deloma pa se asfaltirajo. Ob trasi so predvideni tudi oporni in podporni zidovi.”