Z Občinami Pesnica, Šentilj in Selnica smo se pogovarjali o izseljevanju mladih, (pre)majhnem vpisu v osnovne šole in ukrepih, ki jih sprejemajo. Nekatere šole zaradi majhnega vpisa že izvajajo kombiniran pouk, drugim v izogib temu pomaga občina, ki financira njihove učitelje. Vodstvo občin se zaveda, da je izseljevanje mladih problem, zato sprejemajo različne ukrepe, da bi se temu izognile.

Občina Pesnica dvema šolama pomaga, da ne preklopijo na kombiniran pouk

Občina Pesnica vlaga v podeželje, da bi čim več mladih družin ostalo ali se priselilo v občino, kar bi pomenilo, da imajo dovolj otrok v vrtcih in na šolah. S takšnim problemom se sicer soočajo predvsem na šolah v Jarenini in Pesnici. Občina namreč že vsa leta v izogib kombiniranemu pouku v Osnovni šoli Jakobski Dol in Osnovni šoli Jarenina financira plačo učitelja. Za tako imenovani nadstandard je Občina Pesnica za obe osnovni šoli v letu 2021 namenila kar 58.000,00 EUR proračunskega denarja, nam pojasnijo.

Kombiniran pouk se izvaja na šolah, ki se soočajo z manjšim številom učencev. Ne želijo jih zapirati, saj se potem podaljša pot do šole, kar pogosto motivira še več izseljevanja iz krajev. Zato se uvede kombiniran pouk, kjer ena učiteljica poučuje dva (ali več) razreda hkrati. Po standardih Ministrstva se kombiniran oddelek dveh razredov tvori, če skupno število dveh razredov ne presega 21 učencev, treh razredov 14 učencev, štirih in več razredov pa 10 učencev.

Kot nam je potrdila ravnateljica Osnovne šole Jakobski dol, Zdenka Ekselenski, se zaradi manjšega vpisa res soočajo z raznimi izzivi. Prihodnje šolsko leto bo prvi razred obiskovalo 14 otrok, trenutno jih je v prvem razredu 9, njihov najmanjši razred pa šteje le 8 učencev. Trend majhnega vpisa se pojavlja že nekaj let in brez financiranja občine bi že morali združevati razrede. “Že nekaj časa je po razredih okoli 15 učencev. Vsekakor nam je interes, da je vpisanih vsaj 12-13 otrok, da ni kombinacije,” ob tem doda ravnateljica.

“Korenine se otrokom porežejo, ko gredo iz kraja”

Ravnateljica OŠ Jakobski Dol poudarja, da kot šola ne morejo funkcionirati, če ni dovolj ljudi znotraj kraja. “Dejstvo je, da se mladi odseljujejo. Jaz vidim rešitev v tem, da dobijo mladi možnost, da gradijo na svoji zemlji. To bi pozitivno vplivalo tudi na kmetijstvo, ne samo na šolo. Ko mladi odidejo, se praviloma ne vračajo. Korenine se otrokom porežejo, ko gredo iz kraja. Marsikdo bi ostal doma, ker kot vemo je v Jakobu zelo lepo, ima tudi dobro lokacijo (blizu Maribora), toda vsak mlad želi biti na svojem, kar je čisto normalno. Če bi imeli mladi možnost, bi tukaj ostali. Čez noč se to ne more spremeniti. Tu je rešitev samo individualne gradnje,” razlaga Ekselenskijeva.

OŠ Jakobski Dol

Občina dela veliko na širitvi naselja Jakobski Dol

Župan občine Gregor Žmak se z ekipo že od začetka mandata trudi, da bi se v občini čim več gradilo. Kot so nam povedali na občini, so že v letu 2019 zaradi preprečevanja nadaljnjega negativnega trenda rasti prebivalstva pristopili k pripravi občinskega prostorskega načrta. V občinskem prostorskem načrtu načrtujejo širitev naselja Jakobski Dol. S tem načrtom se predvideva širitev za cca 33 enostanovanjskih stavb. V preteklem letu je zasebni investitor v naselju zgradil manjši blok z 8 stanovanji in s tem vzpodbudil interes ostalih lastnikov nezazidanih stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskih kapacitet, razlagajo na občini.

Tudi ravnateljica jakobške šole sicer pohvali župana in njegovo ekipo. “Občina se glede tega maksimalno trudi, tudi nam, ko bi morali letos imeti kombiniran oddelek, občina plačuje učiteljico. Sedanji župan se res zelo trudi. Z mojega vidika je občina za šolo v tem obdobju res naredila maksimalno.”

Ravnateljica Zdenka Ekselenski pove, da je po njenem mnenju treba mladim dati gradbena dovoljenja, da bodo ostali v Jakobu, “ker nihče ne bo vozil svojih otrok iz drugih krajev v bolj oddaljeno šolo. Če se bo ta tempo nadaljeval, bomo v Jakobu ostali samo starejši ljudje, kar pa je katastrofa za sam kraj.”

Ekselenskijeva doda še, da njihova šola ob tem dela na edini stvari, ki jo lahko sami naredijo glede majhnega vpisa – “Mi se zdaj trudimo izboljšat, da ponudimo čim več zanimive vsebine in strokovne učitelje, drugega ne moremo. Cilj nam je tudi na primer doseči čim boljše rezultate na NPZ-ju. Tako lahko morda prepričamo starše, da delamo dobro in da vpišejo otroke,” pojasni.

V vrtcih medtem ni zaznanega trenda upadanja vpisa

V Osnovni šoli Jarenina so nam medtem pojasnili, da so s vpisom zadovoljni, glede na to “da gre za tako majhen kraj, seveda pa bi lahko bilo boljše“. Naslednjo jesen bo šlo v prvi razred 14 učencev, trenutno jih je v prvem razredu 11, takšen trend pa se pojavlja že nekaj časa. Tudi njim pomaga občina, saj bi po normativi ministrstva že morali imeti kombiniran pouk. “Nimamo težav, naj še ostane tako,” nam povedo na šoli.

V vrtcu Jakobski Dol in vrtcu Jarenina že kar nekaj let ni zaznati trenda upadanja vpisa otrok.

V naselju Jarenina je sicer za Občino Pesnica za cilj doseči pozitiven trend rasti prebivalstva v občinskem prostorskem načrtu predvidena širitev naselja za cca 60 enostanovanjskih stavb in blok z 8 stanovanji.

Najprej so se lotili znižanja komunalnega prispevka

V Občini Pesnica so se zaradi problematike izseljevanja mladih najprej lotili znižanja komunalnega prispevka, ki je bil po njihovih ocenah nesorazmerno visok. Z znižanjem za polovico so vzpostavili primerljive pogoje za gradnjo stanovanjskih hiš oziroma gospodarskih objektov v občini. Kot so pojasnili, je bil visok komunalni prispevek, poleg nesprejetega občinskega prostorskega načrta, eden od glavnih razlogov, da kljub izjemni lokaciji, mladi niso ostajali oziroma gradili v domači občini. Nadaljnjo so se problematike lotili z omenjeno gradnjo.

V Pernici pouk za tamkajšnje šolarje poteka v podružnični šoli, in sicer od 1. do 5. razreda, kasneje pa šolanje nadaljujejo v matični šoli v Pesnici.

V Občini Šentilj imata dve šoli že kombiniran pouk

Petra Pucko, direktorica občinske uprave na Občini Šentilj, nam je medtem pojasnila, da se Občina Šentilj že nekaj časa sooča s povečanim vpisom otrok v vrtce in šole. Dve osnovni šoli imata v občini že kombiniran poukOsnovna šola Sladki Vrh ima že mnogo let kombiniran pouk na podružnični šoli Velka, Osnovna šola Rudolfa Maistra prav tako že mnogo let izvaja kombiniran pouk na podružnični šoli Ceršak.

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

Leta 2020 smo dogradili in prenovili vrtec v Sladkem Vrhu, s čemer smo lahko povečali število oddelkov vrtca za OŠ Sladki Vrh. Povečan je tudi vpis v vrtec Ceršak, ki deluje pod okriljem OŠ Rudolfa Maistra Šentilj. Vsled tega bomo kratkoročno zagotovili prostore v podružnični šoli v Ceršaku, dolgoročno pa nameravamo zgraditi nov vrtec v Ceršaku. Zaradi povečanega vpisa otrok v šolo OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju bomo v letošnjem letu dogradili dve učilnici,” pojasni direktorica občinske uprave Šentilja in doda, da si s temi aktivnostmi prizadevajo, da mlade družine ostajajo v občini Šentilj.

V Občini Selnica ob Dravi je problem na višje ležečih delih

Suzana Prajnc, direktorica občinske uprave na Občini Selnica ob Dravi nam razloži, da se s selitvami mladih družin oziroma pomanjkanjem mladih soočajo predvsem na višje ležečih delih občine – Gradišče, Slemen in Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Zaradi majhnega vpisa so morali tudi ukiniti izvajanje dislocirane enote vrtca na Gradišču.

Občina zaradi problematike pomanjkanja mladih zadnje nudi možnost znižanega plačila komunalnega prispevka. Skrbijo tudi za več igralnih površin in igral za otroke v vseh predelih občine.

V občini imamo poleg centralne osnovne šole še dve podružnični šoli, kjer pa se soočamo s pomanjkanjem otrok. V letošnjem letu smo na Gradišču prenehali z izvajanjem dislocirane enote vrtca, pouk od 1. do 4. razreda zaenkrat še ostaja,” pojasni direktorica občinske uprave Selnica ob Dravi in doda, da je na Sv. Duhu na Ostrem vrhu vpisano zadostno število otrok za izvedbo predšolskega programa in osnovnošolskega do 4. razreda. V osrednjem delu občine se medtem število otrok v vrtcu in osnovni šoli zvišuje, zato se pripravljajo na gradnjo novega vrtca.

Trudimo se, da bi bili mladim prijazna občina in bi v kraj privabili čim več mladih družin, zato imamo tudi možnost znižanega plačila komunalnega prispevka za mlade. Prav tako skrbimo za več igralnih površin in igral za otroke v vseh predelih občine,” zaključi Prajnčeva.