V občini Selnica ob Dravi imajo občani zaradi zapore ruškega mostu težave z odvozom kosovnih odpadkov v zbirni center v Rušah. Kot so pojasnili na selniški občinski upravi, so k reševanju te problematike pristopili tako, da vsaka dva meseca organizirajo zbiranje kosovnih odpadkov v Selnici ob Dravi. “Že peta akcija bo potekala v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga d.o.o., in to v soboto, 19. februarja, na spodnjem platoju pri hladilnici v Selnici ob Dravi. Občani lahko tja pripeljejo kosovne odpadke, ki sodijo v zbirni center. Akcija bo potekala od 8.00 do 15.00 ure,” so sporočili z Občine Selnica ob Dravi.

“Z izvedbo akcij želimo preprečiti odlaganje odpadkov v naravi ali na drugih mestih, kamor ne spadajo,” nam je pojasnila direktorica selniške občinske uprave mag. Suzana Prajnc.