V mesecu maju občina Selnica ob Dravi tradicionalno praznuje občinski praznik, letos že 25. po vrsti. Tej pomembni obletnici bo posvečen tudi program slavnostne seje, ki bo jutri, v četrtek, 23. maja, ob 18. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika. 

Selniški občinski praznik, 23. maj, je spomin na dan, ko je bil leta 1918 zagnan še peti, zadnji agregat hidroelektrarne Fala. "Z zajezitvijo neukrotljive in prelepe reke Drave je hidroelektrarna zaznamovala razvoj naše občine. V vsakega izmed nas je vtisnila pečat vztrajnosti, obnovljivosti in nevidne, a močne energije; daje nam lahko občutek, da smo trden delček v mozaiku življenja in dela v naši občini. Dragi moji občani in občanke, lepo praznujte naš občinski praznik ter se udeležite katere izmed prireditev, ki se bodo odvijale v tednu pred praznikom. Naj vas skupno bivanje v naši lokalni skupnosti navdaja s pozitivno energijo in optimizmom," je ob letošnjem občinskem praznovanju zapisala županja dr. Vlasta Krmelj. 

Županjina priznanja, spominske plakete in naziv častni občan 

Kot je v navadi, bodo na četrtkovi slavnostni seji podelili priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi ter naziv častnega občana. 

Županjina priznanja bodo prejeli: Darko Žunko (za osebni prispevek in uspešno delo na kulturnem področju), Športno društvo Johanes klub Fala - Črešnjevec (za tridesetletno delo na področju športne in društvene dejavnosti v kraju), Društvo za ohranjanje socialnih stikov Most (za desetletno delovanje na socialno-humanitarnem področju v kraju), Čebelarsko društvo Selnica ob Dravi (za stoletnico delovanja in ozaveščanja o pomenu čebel), Timon Sternad Hiter (za odlične dosežke na področju športa), Maksimiljana Hartman (za štiridesetletno uspešno vodenje Kulturno umetniškega društva Gradišče na Kozjaku), ljudski godci Gradišče na Kozjaku (za petnajstletno ohranjanje ljudske glasbe) in Majda Blagšič (za večletno uspešno delo na področju društvene dejavnosti). 

Spominske plakete Občine Selnica ob Dravi prejmejo: Jože Kojzek (za večletno uspešno delo na področju društvene dejavnosti), Franc Mandl (za aktivno dolgoletno udejstvovanje v društvu in nesebično predanost delu) in Igor Štruc (za večletno uspešno delo na področju društvene dejavnosti v občini in širše.

Vladimir Sabolek bo prejel naziv častnega občana, in sicer za pomemben prispevek pri razvoju in prepoznavnosti občine.

Na seji bodo prisotni tudi predstavniki pobratenih občin Kostrene in Petrinje s Hrvaške. Ob tej priložnosti bo selniška občina z Mestno občino Petrinja podpisala listino o sodelovanju. Prireditev z zanimivim kulturnim programom bo povezoval slovenski igralec, pianist, skladatelj, šansonjer, režiser in prevajalec Jure Ivanušič.

Dihajmo z Zalakarošem

Selniški občinski praznik pa ponuja tudi vrsto spremljevalnih dogodkov. Preteklo nedeljo je Turistično društvo Selnica ob Dravi organiziralo tradicionalni binkoštni pohod na Sveti Duh na Ostrem vrhu, v Hramu kulture pa je od 21. maja do 4. junija na ogled razstava Ročnodelskega društva Marjetice. 

V petek, 24. maja, bo od 16. ure dalje na igrišču ob šoli (v primeru slabega vremena pa v šolski telovadnici) prireditev Dihajmo z Zalakarošem, ki jo pripravlja Občina Selnica ob Dravi v sodelovanju z Občino Zalakaroš z Madžarske. Na skupni prireditvi se bodo predstavili občani Zalakaroša ter njihovi ponudniki domačih obrti. Na stojnicah boste lahko poskusili njihove lokalne dobrote in si ogledali različne izdelke.

Mednarodni čezmejni projekt Dihajmo je financiran v okviru programa Interreg med Slovenijo in Madžarsko. Njegova vizija je prispevati k aktivni in sodelujoči programski regiji, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in izkoriščanja v turistične namene ter vzpostavitvijo prepoznavne in privlačne zelene turistične destinacije. Med obema občinama obstajajo podobnosti, zaradi katerih so se odločili za prijavo projekta. Obe občini imata približno enako število prebivalcev. Občinski upravi sta si z vidika organizacijske strukture podobni in aktivno sodelujeta z osnovnimi šolami. V obeh občinah je majhen nivo industrializacije. Oboji se srečujejo s staranjem prebivalstva in željo po zelenem in sonaravnem razvoju. Brez aktivnega sodelovanja civilne družbe se trajnostni razvoj družbe ne more zgoditi. Zato je izmenjava znanj in dobrih praks pomembna za obe občini.

"Cilj projekta DIHAJMO! / LÉLEGEZZÜNK! je vzpostaviti temelje in krepiti povezanost ter zaupanje za dolgoročno sodelovanje med občinskimi vodstvi kot gonilnimi silami razvoja v občinah. Z dvema srečanjema v obeh občinah želimo vzpostaviti aktivno sodelovanje in osebni kontakt med zaposlenimi ter jim omogočiti izmenjavo dobrih praks. Vsebinsko se obe občini dopolnjujeta v znanjih in izkušnjah: Občina Selnica ob Dravi aktivno dela na zmanjševanju ogljičnega odtisa, ima zastavljeno strategijo zagotavljanja zdravega življenja občanov in narave s podporo trajnostni potrošnji in zmanjševanju in ponovni uporabi odpadkov ter vzpodbujanja blaginje za vse generacije brez kakršne koli diskriminacije glede na spol in starost. Občina Zalakaros je odlična v realizaciji večjih EU projektov trajnostnega in zelenega razvoja. Pomoč pri navezovanju stikov bo dobila civilna družba (turistično društvo, društvo upokojencev, športna društva, kulturno umetniško društvo…), ki bo v okviru bilateralnih srečanj pridobila nova poznanstva, znanja z izmenjavo izkušenj, vzpostavila medosebno zaupanje ter odprla pot možnim skupnim projektom. Sodelujoče šole z učenci in učitelji bodo gradili zaupanje in sodelovanje tudi preko digitalnih načinov simultanega prevajanja. Zadnja pričakovana sprememba bo na ravni splošne javnosti, ki bo na javnem dogodku imela možnost izobrazbe in ozaveščanja o trajnostnem bivanju in turizmu ter spoznavanja čezmejnih občin in s tem nižala ostanke meje, ki jo nenehno povzroča velika razlika med obema jezikoma," so zapisali. 

Glavni rezultat sodelovanja bosta dva celodnevna vsebinsko strukturirana javna dogodka (po en v vsaki občini): Dihajo s Selnico ob Dravi in Dihajmo z Zalakarošem. Na obeh dogodkih bodo sodelovali predstavniki obeh občinskih uprav, civilne družbe (društev in nevladnih organizacij), osnovnih šol, učenci in širša javnost. Dopoldne bo predstavljena gostiteljska občina in sestanki občinskih vodstev, društev in nevladnih organizacij in šol ter delavnica uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (digitalnih prevajalnikov) za učence. Popoldne bodo skupne športne aktivnosti, javna predstavitev občine gostje s kulturnih programom ter sejmom trajnostnih izdelkov z degustacijo lokalnih izdelkov in prezentacijo turistične ponudbe. Predstavitev parterjev in njihove civilne družbe na sejmu trajnosti bo turistično razvitemu Zalakarosu omogočila odlično promocijo in povečala prepoznavnost kraja širši javnosti v partnerski občini. Trajnostni izdelki iz Selnice ob Dravi pa bodo povečali svojo prepoznavnost in tržni potencial.

Partnerja bosta podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju gospodarstva, kulture in športa, kar bo strateški okvir nadaljnjega medsebojnega sodelovanja. Predstavniki osnovnih šol bodo podpisali dogovor o sodelovanju kot prvi korak k rednim izmenjavam znanja in obiskov ter možnostim sodelovanja na mednarodnih projektih.

Brigadirji se bodo srečali na Kozjaku 

V nedeljo, 26. maja, bodo od 8. do 11. ure v Mali dvorani Hrama Kulture brezplačne meritve krvnega tlaka ter glukoze, holesterola in trigliceridov v krvi, ob 11. uri pa se bo v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku začelo srečanje brigadirjev Slovenije. Ob tej priložnosti bodo odkrili ploščo v zahvalo in spomin brigadirkam ter brigadirjem, ki so sodelovali na Mladinski delovni akciji Kobansko 1978/1979.