V lanskem letu so v Selnici ob Dravi začeli s pripravo Strategije razvoja občine Selnica ob Dravi. Dokument, ki je v zadnji fazi priprave, bo vseboval usmeritve občine na področju trajnostnega razvoja, skrbi za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbene odgovornosti do sedanjih in prihodnjih generacij, za obdobje naslednjih desetih let.

Strategija razvoja temelji na integriteti, spoštovanju drugačnosti, podpiranju odličnosti, partnerskemu sodelovanju, trajnostnim usmeritvam in timskemu delu. Upošteva že začete lokalno pomembne prioritete, ki jih podpira vodstvo občine, in sicer prenovo in dograditev telovadnice, gradnjo ekološko in energetsko učinkovitega objekta vrtca, izgradnjo pločnika ob glavni cesti, zagotavljanje kvalitetne pitne vode za vse občane, aktivnosti za izboljšanje zdravja, lokalno pridelavo in prodajo hrane, več finančnih sredstev za društva, ki delujejo v občini, pripravo prostorskih pogojev za gradnjo stanovanj, občino prijazno za mlade družine, širitev ponudbe ob Jabolčni poti, ureditev vodotokov in obramba pred plazovi, več urejenih kolesarskih in pohodnih poti, vodenje občine v sodelovanju z občani ter druge za kraj pomembne teme.

Danes se lahko delavnice udeležite na Gradišču, v petek na Slemenu, v ponedeljek pa Hramu kulture

Z namenom možnosti sodelovanja občanov pri pripravi tako pomembnega dokumenta bodo organizirane delavnice, ki jih bo vodila dr. Ana Vovk, univerzitetna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. “Občani boste tako lahko podali svoje zahteve, poglede, interese, želje, …” sporočajo iz občinske uprave v Selnici ob Dravi in dodajajo: “Vabimo vas k udeležbi pri ustvarjanju skupnega dokumenta za razvoj kraja.”

Občani boste tako lahko podali svoje zahteve, poglede, interese, želje, …

Delavnice bodo organizirane na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu (je že potekala), Gradišču (danes, v sredo, 25. avgusta, ob 18.00 uri v tamkajšnjem domu krajanov) in Slemenu (v prostorih nekdanje podružnične šole, v petek, 27. avgusta, ob 18.00 uri). Zadnja delavnica bo potekala v ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 18.00 uri v dvorani Hrama kulture v Selnici ob Dravi.