V Selnici ob Dravi, pri igrišču tamkajšnje osnovne šole, zaključujejo gradnjo novega vrtca, s katero so začeli v letu 2022. Po napovedih županje Vlaste Krmelj se bodo otroci preselili vanj v začetku prihodnjega šolskega leta. To bo sicer prvi skoraj ničenergijski javni vrtec v Sloveniji, ki bo zgrajen povsem iz slovenskega lesa.

[[image_1_article_62086]]

Leseni del je v celoti izdelan iz slovenskega lesa

10- oddelčni objekt je zasnovan kot sestav petih posameznih med seboj povezanih enot. Od teh imata dve enoti kletne prostore, en pa tudi delno armirano betonsko konstrukcijo za potrebe doseganja statičnih zahtev in transportnih površin v smislu stopnišč in dvigala, ki povezujejo prostore objekta v vertikalni smeri. Leseni del je v celoti izdelan iz slovenskega lesa, ki je tudi predelan in obdelan v Sloveniji. Uporabljena je 12-centimeterska masivna mozničena lesena konstrukcija brez lepil in drugih kemikalij. Spojno sredstvo lesenih konstrukcijskih elementov predstavljajo mozniki iz bukovega lesa. Zunanje in notranje stavbno pohištvo je prav tako iz lesa, vgrajeno s strani slovenskega proizvajalca. Pri fasadnem sistemu se primerna izolativnost dosega z lesenimi vlakni in tri slojno zasteklitvijo.

[[image_3_article_62086]]

Večina notranjih prostorov predstavljajo ilovnati ometi, ki so izvedeni na trstiko. Prostornina vgrajenih lesenih materialov presega 80 odstotkov. Kletni prostori so predvideni za tehnične površine (kuhinja, zbornica, strojnica, shrambe) za normalno obratovanje objekta.

[[image_4_article_62086]]

Septembra letos bi lahko vse vrtčevske oddelke združili na enem mestu 

Površina vrtca je okoli 3.000 m2 in poleg tehničnih prostorov in komunikacijskih površin obsega še telovadnico ter prostore za strokovne delavce. Ob vrtcu bodo urejena otroška igrišča in pripadajoča parkirišča ter zasajena drevesa. Predvidena kapaciteta vrtca je približno 200 otrok. Septembra letos bi tako lahko že združili vse vrtčevske oddelke na enem mestu. Trenutno so namreč štirje oddelki v starem vrtcu, zgrajenem v 70. letih prejšnjega stoletja pri gasilskem domu, šest oddelkov pa je v zadnjih letih zaradi povečanega števila otrok in drugačnih standardov oskrbe nameščenih v stavbi osnovne šole.

Dela gredo h koncu 

Na vrtcu izvajalca, podjetji GIC Gradnje in Lumar IG, zaključujeta z izvedbo fasadnega ovoja, vgrajeno je zunanje stavbno pohištvo, v notranjosti so izvedene inštalacije, tlaki, ilovnati ometi v igralnicah ter montaža mavčnih plošč na komunikacijskih in tehničnih površinah. V kopalnicah so položene keramične ploščice, vse je pripravljeno na montažo sanitarne opreme. Izveden je prečrpalni jašek in kanalizacija, urejajo se ostali priklopi na komunalne vode. Ogrevanje vrtca bo urejeno s toplotnimi črpalkami, vgrajeno je že prezračevanje. Občina predvideva namestitev sončne elektrarne na strehi objekta.

[[image_5_article_62086]]

Občina je bila uspešna na razpisu 

"V mesecu oktobru 2023 smo se prijavili na razpis DEMO LES 2023, ki sta ga za promocijo javnih demo lesenih objektov iz Gozdnega sklada, objavili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. Na razpisu smo bili uspešni in prejeli sredstva za sofinanciranje gradnje vrtca v višin malo manj kot 400.000 evrov," so nam povedali na selniški občini. 

Projekt gradnje novega vrtca v Selnici ob Dravi sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Gozdnega sklada.

Investicija je trenutno ocenjena na šest milijonov evrov, od tega občina računa še na nepovratna sredstva Eko sklada v višini približno 750.000 evrov.