Osnovna šola Selnica ob Dravi ima poleg matične šole v središču Selnice še dve podružnici. Podružnično šolo na Svetem Duhu na Ostrem vrhu obiskuje le 12 otrok, in to od prvega do petega razreda. Prvega septembra je prvič šolski prag prestopil en prvošolček. V vrtcu je medtem devet malčkov, ki so združeni v eno heterogeno skupino. Še manjša šola je na Gradišču na Kozjaku, kjer so na šoli samo trije učenci. Eden izmed njih obiskuje drugi razred, drugi tretjega in tretji četrtega. Prvošolčkov letos ni bilo, kar se je tokrat na Gradišču zgodilo prvič. Prav tako od lanskega leta ni vpisa v vrtec. “Na naših podružnicah že vrsto let izvajamo kombiniran pouk, kar v praksi pomeni, da ena učiteljica poučuje vse učence in tako, v primeru Gradišča, dela z vsakim individualno,” nam je pojasnila ravnateljica Manja Kokalj. Na Gradišču sicer v zadnjih letih število otrok upada. Čeprav bi, glede na normative, lahko podružnico že zaprli, so se, ker šola predstavlja srce kraja, na občini odločili, da ostane odprta. Na Svetem Duhu na Ostrem vrhu pa je dovolj mladih družin, tako da je podmladek zagotovljen.

Podružnična šola na Gradišču na Kozjaku

Podružnična šola na Gradišču na Kozjaku

Podružnična šola na Svetem Duhu na Ostrem vrhu

Podružnična šola na Svetem Duhu na Ostrem vrhu

Podružnična šola na Svetem Duhu na Ostrem vrhu

V Selnici težko pričakujejo nov vrtec

Na matični šoli v Selnici je v novem šolskem letu od prvega do devetega razreda vpisanih 353 otrok, med njimi 31 prvošolčkov, ki so razporejeni v dva oddelka. V vrtcu je 175 malčkov v 10 oddelkih. Šolski objekt na Svetem Duhu je, ker je veliko vlaganj, v zelo dobrem stanju, na Gradišču pa je že precej dotrajan. Ob tem pa v Selnici težko čakajo na gradnjo novega vrtca, s katero bi lahko po najbolj optimističnem scenariju začeli konec septembra. V obstoječem vrtcu, ki ima kar šest oddelkov v osnovni šoli, so namreč vse skupine maksimalno polne.

Matična šola v Selnici ob Dravi

Matična šola v Selnici ob Dravi

Matična šola v Selnici ob Dravi