Prostovoljni gasilci v Selnici ob Dravi so si zadali cilj, da prihodnje leto maja, ob 120-letnici delovanja društva in občinskem prazniku, namenu predajo energetsko prenovljen in dozidan objekt gasilskega doma. Na ta način bodo imeli na voljo dovolj prostorov za izvajanje javne gasilske službe ob nižjih stroških obratovanja in vzdrževanja objekta. Projekt financira Občina Selnica ob Dravi, ki bo v štirih letih (od 2019 do 2023) za potrebe domačega gasilskega društva namenila 400.000 evrov, vsako leto po 100 tisočakov, ostalo zagotavljajo gasilci iz lastnih sredstev.

Projekt je že na dobri polovici

Kot nam je povedal Igor Štruc, predsednik PGD Selnica ob Dravi, so do tega trenutka opravili nekaj več kot polovico načrtovanih del: “V pritlični etaži smo okoli obstoječe stavbe zgradili prizidek v velikosti 220 kvadratnih metrov neto površin. V tem prostoru so boksi za garaže, garderobe, sanitarije, pralnica (za čiščenje gasilske opreme in orodja), kompresorski prostor, prostor za vzdrževanje in pisarna vodje operative. Prizidek ima že zgrajene zunanje obode, urejena je tudi streha. Zgornji del obstoječega objekta, torej dvorano, pisarno predsednika društva in sanitarije, smo obnovili, pri čemer smo zamenjali celotno elektro in vodovodno inštalacijo, zamenjali smo stavbno pohištvo. Dela v dvorani, pisarni in sanitarijah so končana, prav tako v prostoru, v katerem bomo uredili manjši gasilski muzej, tam pa je še manjši prostor, namenjen za delilnico hrane. Naj pa povem, da smo v etaži obdržali stopnišče v prvotni obliki, ki je res vrhunsko izdelano.”

Sledi še zaključna faza prenove in dozidave, kar pomeni, da bo potrebno v pritličnih prostorih dokončati inštalaterska dela, odstraniti obstoječe vmesne stene in prostor urediti v skladu z novim načrtom. Omenjena dela želijo zaključiti do pozne jeseni, ob koncu letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta pa bodo začeli z deli na fasadi.

Razmišljajo še o nakupu kombija za prevoz moštva

Na vprašanje, ali se tudi v voznem parku obeta kakšna pridobitev, Štruc odgovori: “Vozni park zaenkrat ostaja nespremenjen, razmišljamo pa o nakupu novega vozila (kombija) za prevoz moštva. Na tem področju se je namreč spremenila zakonodaja glede prevoza mladih gasilcev, zaradi zahtevnega terena pa potrebujemo tudi vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa.”