Osnovna šola Selnica ob Dravi je 23. novembra s čudovito prireditvijo v Hramu kulture Arnolda Tovornika zaznamovala častitljivi jubilej – 80 let šolske stavbe. To so, v osnovni izvedbi, zgradili leta 1943, leta 1975 so ji dozidali telovadnico, šest let kasneje je nastal prizidek pred šolo, leta 1999 pa so zgradili še prizidek za šolo. V naslednjih letih so na stavbi opravljali redna in vzdrževalna dela.

V dopoldanskem času so prireditev pripravili za učence šole, popoldne pa za občane in ostale obiskovalce. Dvorana v Hramu kulture je bila nabito polna, po pestrem in medgeneracijsko obarvanem programu, ki je trajal dobro uro, so se obiskovalci odpravili v šolo, kjer so si ogledali razstave del učencev in prostore šole. V knjižnici so bile na ogled publikacije, letopisi, glasila in priznanja, ki jih je šola izdajala in prejela vsa ta leta. Za starše in ostale prisotne so pripravili pogostitev in jim razdelili zbornik, ki so ga pripravili ob okrogli obletnici. Pestro dogajanje je bilo tudi pred šolo.

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

FOTO: Maja Vačun

V programu prireditve so sodelovali tudi nekdanji učenci šole

Ravnateljica Manja Kokalj je bila še prav posebej vesela, da so se povabilu odzvali številni nekdanji učenci šole, ki so sodelovali tudi v programu prireditve (Špela Pokeržnik, Jaki Jurgec, …). V programu so prikazali zgodovinski pregled šolstva od leta 1943 naprej. Zgodovinska obdobja so razdelili na tri dele; obdobje vojne, povojni čas in obdobje od osamosvojitve Slovenije do danes. Pri pripravi prireditve, na kateri nista manjkala niti šolski pevski zbor in šolski band, so sodelovali vsi učenci šole, učitelji, ostali zaposleni na šoli, in starši. Vključena je bila tudi glasbena šola. Zbrane v dvorani so nagovorili: Antonija Majster, upokojena učiteljica in častna občanka Selnice, županja Vlasta Krmelj, ravnateljica šole Manja Kokalj, nekdanji ravnateljici in predstavnik ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Že pred četrtkovo prireditvijo pa so na šoli cel mesec izvajali aktivnosti, povezane z 80-letnico šolske stavbe. Za učence od prvega do petega razreda so na temo šolanje nekoč in danes pripravili dva integrirana dneva, za ostale pa tehniški pouk, v okviru katerega so otroci spoznali ples, prehrano, običaje, vrednote, … v preteklosti in sedanjosti. “Posebej smo izpostavili vrednote v vsakdanjem življenju in v šolskem prostoru,” pove ravnateljica.