Prebivalci Ruš in Selnice ob Dravi že nestrpno čakajo na ponovno odprtje tako imenovanega ruškega mostu. Gre namreč za edino neposredno prometno povezavo med občinama. Pot iz Ruš v Selnico ob Dravi čez most znaša okoli štiri kilometre, po obvozu čez Maribor pa je ta pot daljša za okoli 20 kilometrov.

Dela so v zaključni fazi

Kot so nam povedali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, je rekonstrukcija mostu že v zaključni fazi. “Trenutno poteka izdelava spodnje plasti hidroizolacije mostu, urejajo se nasipi cestnih priključkov na ruški in selniški strani, poteka montaža varnostnih ograj, postopna demontaža delovnega odra izpod razponske konstrukcije, montaža novega vodovoda pod gorvodno konzolo mostu (investitorja sta Občini Ruše in Selnica ob Dravi) in montaža novega tlačnega kanalizacijskega voda pod dolvodno konzolo mostu (investitor Občina Ruše).”

Vodovod pod konzolo mostu

Na direkciji so še pojasnili, da v času izgradnje starega mostu izdelava projekta izvedenih del po končani gradnji (PID) še ni bila obvezna, zato je bilo v času rekonstrukcije potrebnih nekaj prilagoditev glede na zatečeno geometrijo elementov, ki v času projektiranja (projekta za izvedbo PZI) niso bili dostopni (zasuti deli opornikov in nedostopne komore v stebrih mostu). Podražitev materialov, ki smo ji bili priča v zadnjem času, pa, kot pravijo, ne bo bistveno vplivala na končno ceno investicije. Pogodbena vrednost gradbenih del sicer znaša 2,4 milijona evrov.

Komisijski pregled je predviden v začetku oktobra

Komisijski pregled izvedenih del je predviden v začetku oktobra. Po neuradnih informacijah naj bi  omenjeni pregled opravili 4. oktobra. Promet čez most pa bo stekel, če ne bo bistvenih pripomb komisije glede prometne varnosti, predvidoma takoj po izvedenem komisijskem pregledu.

Spomnimo, da rekonstrukcija zajema razširitev mostu s pločnikom na eni strani in na drugi strani z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarske poti. Zato bo objekt po obnovi širši za okoli tri metre, dobil bo tudi novo ograjo. “Konstrukcija obnovljenega mostu je sodobnejša, varnejša in trajnejša, ima dodatno rezervo v nosilnosti, predvsem pa so na most umeščene ustrezne površine za pešce in kolesarje.”