V letu 2022 so v Selnici ob Dravi, pri igrišču tamkajšnje osnovne šole, začeli graditi prvi skoraj ničenergijski vrtec v Sloveniji, ki je v celoti zgrajen iz slovenskega lesa. Šest milijonov evrov vredna investicija je tik pred koncem, uradna otvoritev bo predvidoma 24. maja. Novi selniški vrtec je v 80 odstotkih zgrajen iz naravnih materialov, povečini iz lesa. Talni linolej na primer nima nobenega umetnega materiala, ometi so glineni, v stenah ni nobenih lepil in topil, stropovi so leseni. 

Vrtec sta si včeraj popoldne v družbi selniške županje dr. Vlaste Kremelj ogledala državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejan Židan in v.d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo Gregor Meterc. Prisotna sta bila tudi tamkajšnja poslanca Jurij Lep in Bojana Muršič. 

Gre za prvi večji javni objekt, ki je v celoti zgrajen iz slovenskega lesa

Židan je bil z videnim zadovoljen, dejal je, da gre za prvi tovrstni večji javni objekt v Sloveniji, ki je v celoti zgrajen iz slovenskega lesa. "Država je v lanskem letu začela podpirati tovrstne demo projekte in šla v razpis. Vesel sem, da se je na razpis prijavil tudi selniški vrtec, ki je res nekaj posebnega. Pri njem ne drži tisto, da zna slovenska industrija samo najbolje sestavljati v Evropi, pač pa, da znamo vse sestavne elemente tudi sami proizvesti. V prihodnje si želimo še več takšnih projektov, in to ne le vrtcev, temveč tudi prvo šolo v celoti zgrajeno iz lesa, prve lesene bloke. Ljudje morajo videti v živo, kakšna je razlika, če živimo v objektu iz lesa, ki je bolj zdrav za človeka, ali v objektu iz betona."

Na razpisu gozdnega sklada  je bilo v lanskem letu na voljo 400 tisoč evrov za promocijo lesa oziroma javnih lesenih objektov. V okviru letošnjega razpisa bo na razpolago 600 tisoč evrov sredstev. 

Če želimo slediti ideji trajnostnega okolja, je pomembno, da gradbenih elementov ne vozimo iz oddaljenih krajev, saj imamo v Sloveniji dovolj gozda. Po besedah Dejana Židana imamo tudi ene najboljših proizvajalcev lesenih hiš na svetu, ki povečujejo izvoz. "Če je imela celotna lesna industrija pred dobrimi desetimi leti samo milijardo realizacije, jo ima zdaj krepko čez dve milijardi in ustvarja dobiček, ki poganja novi razvoj. Proizvaja pa tudi vedno več vmesnih elementov; sestavljenih lesenih plošč in lepljenih plošč. Od domačega gozda, domače žage do domačega sestavljanja in končne zgradbe."

[[image_1_article_64180]]

Še posebej je Židan vesel, da bo v vrtcu, kjer bo tudi urejana telovadnica, delovala pedagoginja s področja športa: "Smo edini, ki preko športnovzgojnih kartonov merimo stanje celotne populacije. Na žalost v zadnjih letih športna usposobljenost naših otrok pada, in to tudi zato, ker ni pedagogov v pravilni starosti. Otrok se najbolj motorično razvija v starosti sedem do deset let. Mi imamo v tem trenutku v prvi in drugi triadi šolo brez športnih vzgojiteljev, ti se vključijo šele v tretji triadi."

Septembra bodo vse vrtčevske oddelke združili na enem mestu

Županja občine Selnica ob Dravi dr. Vlasta Krmelj je dejala, da se veseli trenutka, ko bodo septembra nove vrtčevske prostore zapolnili otroci. Obstoječi štirioddelčni vrtec praznuje letos 50 let, šest oddelkov vrtca sedaj deluje v šoli. "Ob 50-letnici obstoječega vrtca in 25-letnici samostojne občine bomo odprli povsem nov vrtec. Sprejel bo lahko okoli 200 otrok, v tem trenutku jih imamo že okoli 190. Upamo, da bo vsaj naslednjih 50 let zadovoljeval potrebe novih generacij." 

[[image_2_article_64180]]

Osnovna pogodba z izvajalcem v višini 5 milijonov 300 tisoč se od začetka gradnje ni spreminjala, občina je dodala sredstva (450 tisoč evrov) za ureditev okolice. 400 tisočakov so uspeli pridobiti v okviru razpisa gozdnega sklada, še dodatnih 760 tisoč je nepovratnih sredstev eko sklada, preostalo zagotavlja občina. 

Iz slovenskega lesa bodo gradili tudi športno dvorano

Županja ob tem že napoveduje, če bodo seveda dopuščale finance, naslednji projekt - gradnjo večnamenske športne dvorane, za katero so že pridobili gradbeno dovoljenje, na voljo je tudi prostor za gradnjo. Dvorana, ki bo prav tako zgrajena iz slovenskega lesa in bo trajnostna ter ničenergijska, je predvidena v neposredni bližini novega vrtca, z njim naj bi imela tudi podzemno povezavo. "Želimo si, da do leta 2050 izpolnimo vizijo najbolj zdrave občine."

Vlasta Krmelj je ob koncu še dejala, da je zelo vesela obiska Dejana Židana v Selnici. Preko direktorata za lesarstvo pri ministrstvu za gospodarstvo je namreč občina prejela 400 tisoč evrov za gradnjo vrtca. "Ob tej priložnosti se jim zahvalujemo. Veseli smo, da je država prepoznala pomembnost lesa in takšne gradnje in da bo zanjo tudi v prihodnje namenjala sredstva."

Vrtec se razteza na 3 tisoč kvadratnih metrov površine 

10-oddelčni objekt je zasnovan kot sestav petih posameznih med seboj povezanih enot. Od teh imata dve enoti kletne prostore, en pa tudi delno armirano betonsko konstrukcijo za potrebe doseganja statičnih zahtev in transportnih površin v smislu stopnišč in dvigala, ki povezujejo prostore objekta v vertikalni smeri. Leseni del je v celoti izdelan iz slovenskega lesa, ki je tudi predelan in obdelan v Sloveniji. Uporabljena je 12-centimeterska masivna mozničena lesena konstrukcija brez lepil in drugih kemikalij. Spojno sredstvo lesenih konstrukcijskih elementov predstavljajo mozniki iz bukovega lesa. Zunanje in notranje stavbno pohištvo je prav tako iz lesa, vgrajeno s strani slovenskega proizvajalca. Pri fasadnem sistemu se primerna izolativnost dosega z lesenimi vlakni in tri slojno zasteklitvijo.

[[image_3_article_64180]]

Večino notranjih prostorov predstavljajo ilovnati ometi, ki so izvedeni na trstiko.  Kletni prostori so predvideni za tehnične površine (kuhinja, zbornica, strojnica, shrambe) za normalno obratovanje objekta. Površina vrtca je okoli 3.000 m2 in poleg tehničnih prostorov in komunikacijskih površin obsega še telovadnico ter prostore za strokovne delavce. Vsaka igralnica ima svoje sanitarije, na voljo so zunanje pokrite terase. Ob vrtcu bodo urejena otroška igrišča in pripadajoča parkirišča ter zasajena drevesa.