Mestna občina Maribor želi okrepiti sodelovanje s svojimi ožjimi deli, zato se župan in podžupan srečujeta z vodstvi vsake od enajstih mestnih četrti in šestih krajevnih skupnosti. Vodstvo občine se namreč želi pobliže seznaniti z razmerami v vseh delih občine, izvedeti, katere rešitve pričakujejo od občine, ter odgovoriti na njihova vprašanja.

Poleg novega sedeža tudi večnamenska dvorana

Na mestni četrti Center smo zelo veseli obiska mestne občine, lotili smo se reševanja problematike neposredno. Izpostavili smo željo in koncept selitve sedeža Mestne četrti (MČ) Center v nove prostore, kjer bi poleg samega sedeža želeli vzpostaviti tudi večnamensko dvorano, s katero bi dali možnost občanom in organizacijam za razvoj prostočasnih aktivnosti,” je uvodoma dejal predsednik sveta Mestne četrti Center Sašo Drobnak.

Na mestni četrti Center smo zelo veseli obiska mestne občine, lotili smo se reševanja problematike neposredno. Izpostavili smo željo in koncept selitve sedeža Mestne četrti (MČ) Center v nove prostore, kjer bi poleg samega sedeža želeli vzpostaviti tudi večnamensko dvorano, s katero bi dali možnost občanom in organizacijam za razvoj prostočasnih aktivnosti.

MČ Center že ima v upravljanju prostore na Jurčičevi ulici 8, ki so jih sami prepoznali kot primerne za nov sedež, a bodo po dogovoru z občino preučili tudi druge možnosti. Po besedah župana Arsenoviča ima občina zanje tri oziroma štiri predloge, vendar ne bo šlo za novogradnje, temveč selitev v že obstoječe objekte.

MČ Center že ima v upravljanju prostore na Jurčičevi ulici 8, ki so jih sami prepoznali kot primerne za nov sedež, a bodo po dogovoru z občino preučili tudi druge možnosti. Po besedah župana Arsenoviča ima občina zanje tri oziroma štiri predloge, vendar ne bo šlo za novogradnje, temveč selitev v že obstoječe objekte. 

Obravnavali so tudi komunalne teme in načrtovane prenove javnih površin v mestu. “Veseli smo da se je mestna občina aktivno in celovito lotila prenove strukture mesta na način, da se to pravzaprav odpira za pešce in kolesarje in da se reka Drava povezuje s srednjeveškim jedrom in zelenimi površinami v parku,” je še izpostavil Drobnak. Kako bo natančneje potekala prenova javnih površin, zaenkrat ni znano, vendar po besedah Drobnaka obstaja prioritetni seznam območij, ki bodo v prvi meri deležna obnove. Pričeli naj bi s prenovo manjših povezovalnih ulic v mestu, ki so bile do sedaj zapostavljene.

V mestnem jedru izzivi s čistočo in prometom

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je obenem izpostavil, da so obravnavali precej izzivov, s katerimi se v mestni četrti srečujejo. “Precej izzivov je predstavljajo številne kršitve v mestnem jedru, predvsem kar se tiče uvozov avtomobilov in skuterjev, čistoče mesta, torej število otokov, košev in frekvenca odvozov smeti. Enotni smo si, da je treba spremeniti potovalne navade ljudi in tudi navade v zvezi s smetmi,” je dejal župan in ob tej priložnosti ponovno pozval k sodelovanju na čistilni akciji prihajajočo soboto.

Precej izzivov je predstavljajo številne kršitve v mestnem jedru, predvsem kar se tiče uvozov avtomobilov in skuterjev, čistoče mesta, torej število otokov, košev in frekvenca odvozov smeti. Enotni smo si, da je treba spremeniti potovalne navade ljudi in tudi navade v zvezi s smetmi.

Sedež MČ Center se trenutno nahaja na Meljski cesti, tik ob glavni vpadnici v Melje, nekdaj močno industrijsko usmerjen del mesta, ki ga še vedno zaznamujejo številni propadajoči industrijski objekti, danes pa je v primerjavi s preostalimi deli mesta tudi eden dolj degradiranih. “V Melju nameravamo kupiti večji del nekdanje tovarne MTT, da se bo meja med enim delom mesta in drugim zlila v eno razvito mesto. Naš namen je, da to postane enoten Maribor,” je dejal župan. Mestna občina Maribor si namreč dolgoročno prizadeva revitalizirati Melje, prvi korak k doseganju tega cilja pa bo prav nakup nekdanjega industrijskega obrata MTT.