Včeraj so mestni svetniki dobili s strani Službe za delovanje mestnega sveta posredovano tožbo, ki jo bo obravnavalo upravno sodišča, v njej pa mariborski župan Saša Arsenovič toži mestni svet, torej mestne svetnike, zaradi sprejetega sklep o prevzemu upravljanja Javnega holdinga Maribor (JHMB).

Spomnimo … Predmetni sklep je večina svetnikov sprejela na 11. redni sej v mesecu decembru 2023. S tem so izglasovali, da župan Saša Arsenovič nima več ustanoviteljske pravice v JHMB, ampak bi to prevzeli mestni svetniki.  V določenih primerih tako v imenu ustanoviteljice, torej občine, ne bi odločal več župan, ampak mestni svet.

Tožbo razumejo kot krčevito upiranje transparentnosti

Predlog, da Mestni svet Mestne občine Maribor postane skupščina Javnega holdinga Maribor, je oktobra na seji podal Igor Jurišič. »V Stranki mladih - Zeleni Evrope tožbe župana proti mestnemu svetu, ki na upravnem sodišču ugotavlja zakonitost splošnega akta (Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega holdinga Maribor) v pravnem smislu ne razumemo prav dobro, saj je Zakon o lokalnih skupnostih v 33. členu jasen in dopušča županu preverjanje zakonitosti splošnih aktov sprejetih na mestnem svetu na ustavnem in ne na upravnem sodišču,« za Maribor24.si pove Jurišič. 

Istočasno pa to tožbo razumejo kot naslednjega v vrsti poskusov nagajanja župana mestnemu svetu in krčevito upiranje transparentnosti in gospodarnosti delovanja Javnega holdinga Maribor. 

»Dodatno smo razočarani, da isti župan, ki neutrudno sili mestni svet v podražitve vrtcev in komunalnih storitev, zaradi pomanjkanja denarja, hkrati brez težav najde v istem proračunu sredstva za najemanje odvetnikov in naročanje pravnih mnenj v tožbi proti MS MOM, kar je še dodatno nerazumljivo, saj je v mandatu 2018-2022 sam predlagal mestnemu svetu v imenovanje člane nadzornega odbora Javnega holdinga Maribor, saj ga je takrat razumel kot tisti organ MOM, ki je o tem odloča v imenu MOM, sedaj pa toži mestni svet zaradi tega, ker je prav to, da mestni svet odloča v imenu ustanoviteljice (MOM), zapisal v taisti odlok in tako pravzaprav s to tožbo trdi, da je bilo tudi njegovo lastno ravnanje v prejšnjem mandatu nezakonito,« je jasen Jurišič.

Prav zato se mestni svetniki in svetnice, ki zagovarjajo transparentno in gospodarno delovanje Javnega holdinga Maribor že pogovarjajo o naslednjih korakih v zaščito transparentnosti in gospodarnosti delovanja Javnega holdinga Maribor, saj je »župan samovoljno prenesel pravico mestnega sveta o odločanju v imenu ustanovitelja na samega sebe, kar je po našem vedenju tudi edini primer v Sloveniji, ko je posamezen politik  – v tem primeru župan MOM, sam nase prenesel pravico odločanja o javnem podjetju, ki jo je še pred nekaj leti priznaval mestnemu svetu«.

Poleg tožbe zahteval še začasno zadržanje izvajanja sprejetega odloka

»Nikoli v zgodovini se še ni zgodilo, da bi kakšen mariborski župan tožil mestni svet. Glede na to, da je mestni svet že ob ustanovitvi JHMB imel v svoji pristojnosti imenovanje nadzornega odbora, se stvari v bistvu vračajo v prvotno stanje. Mestni svetniki smo tako s sklepom čisto legalno in legitimno preprečili samovoljo župana Arsenoviča, saj si sam prisvojil pristojnosti odločanja skupščine, če parafraziram: skupščina JHMB to sem jaz,« je za Maribor24.si pokomentiral mag. Dejan Kaloh in dodal: »Župana Arsenoviča očitno strašno boli, da se bo vzporedna finančna pipa dokončno zaprla, zato je poleg tožbe zoper odločitev mestnega sveta, zahteval še začasno zadržanje izvajanja sprejetega in objavljenega odloka«.

V imenu svetniške skupine Nova Slovenija je mag. Zdravko Luketič dejal: »Župan je izrabil pravico do upravno sodne poti, ki jo ima na voljo. Ker po mojih informacijah še ni sodne prakse za to vsebinsko upravljavsko vprašanje, bo ta sodno-pravna praznina s tem postopkom zapolnjena. O procesnih predlogih mestnega sveta se naj odloča predlagatelj gradiva za mestni svet za  spremembo odloka JHMB.«.

Mestni svet ima sedaj 8 dni časa, da odgovori na zahtevo za izdajo začasne odredbe ter v 30 dneh na tožbo. Tukaj mestni svet pričakuje popolno podporo Službe za delovanje mestnega sveta, zlasti v pravno-formalno zagotovitvi skupnega pravnega zastopnika, doda Kaloh. »Glede na obsežnost dokumentacije bomo mestni svetniki in mestne svetnice to dodobra proučili in na mestnem svetu sprejeli ustrezne poteze v zaščito transparentnosti in gospodarnosti delovanja Javnega holdinga Maribor,« pa doda Jurišič.