Kot smo poročali, je županja občine Ruše Urška Repolusk tudi na 6. izredno sejo, ki je bila sklicana za 5. maj, uvrstila dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim občinskim premoženjem. Na podlagi dopolnitve bi lahko občina pristopila k nakupu nepremičnin, ki v naravi predstavljata zemljišči pri Športnem parku Ruše (obstoječe tenis igrišče ter zelenica ob Tovarniški cesti). Okvirna površina obeh nepremičnin znaša 6.379 kvadratnih metrov. Na podlagi sprejete dopolnitve letnega načrta  bi lahko občina sodelovala na javni dražbi za nakup nepremičnine in v primeru uspešnosti ustvarila prostorske pogoje za investiranje v novo javno športno infrastrukturo (tako pokrite kot nepokrite športne objekte).

Prvič je bilo navedeno gradivo uvrščeno na 21. redno sejo, 14. aprila, vendar svetniki dnevnega reda seje niso potrdili in seja je bila predčasno zaključena. Nato je bilo gradivo drugič neuspešno uvrščeno na 5. izredno sejo, 25. aprila, svetniki so šele tretjič, na 6. izredni seji, ki je potekala 5. maja, obravnavali gradivo, vendar  niso podprli predloga županje in tako onemogočili, da bi občina lahko sodelovala na javni dražbi, za katero je rok vplačila do 18. maja.

Z nakupom nepremičnin na omenjeni dražbi bi lahko občina neposredno ob Športnem parku Ruše investirala v javno športno infrastrukturo, tako v pokrite kot tudi nepokrite športne objekte, ki bi služili šolski športni vzgoji, rekreativnemu ali tekmovalnemu športu. Občina Ruše ima namreč bogato športno zgodovino, saj na njenem območju deluje Športno društvo Ruše z več kot 100-letno tradicijo, ki nudi široko ponudbo športnih aktivnosti.

Športno društvo Ruše je predlagalo občini odkup zemljišča na dražbi

Peter Frumen, predsednik Športnega društva Ruše, je na vprašanje, ali je res ogroženo delovanje tenis sekcije Športnega društva Ruše, odgovoril: “Tenis se v Rušah igra že več desetletij. V letu 1995 se je Športno društvo Ruše dogovorilo z lastnikom zemljišča Tovarne Dušika Ruše, da društvo organizirano pristopi k izgradnji dveh igrišč z reflektorsko razsvetljavo, vadbeno betonsko steno z asfaltiranim manjšim igriščem pred betonsko steno, napeljavo vodovodom, manjšo leseno lopo, klo, zelenico, … V letu 2005 je Športno društvo Ruše z novim lastnikom, Agro Ruše d.o.o., sklenilo pogodbo o prenosu tenis igrišča v upravljanje ŠD Ruše.”

Frumen nadaljuje, da so na spletnih straneh Ajpesa zasledili objavo oziroma postopek stečajnega upravitelja družbe Agroruše, lastnika zemljišča, na katerem je Športno društvo Ruše – sekcija za tenis upravitelj dveh tenis igrišč. “V pogovoru s stečajnim upraviteljem in predstavniki Občine Ruše smo izvedeli, da bo zemljišče s tenis igriščem prodano na dražbi. Člani Športnega društva Ruše so na občnem zboru 29. marca sprejeli sklep, da ŠD Ruše predlaga Občini Ruše, ki ima predkupno pravico, odkup zemljišča na dražbi. Žal so občinski svetniki ta nakup zavrnili. Tenis igrišče je več desetletja javni športni objekt in če se mu spremeni namembnost, se morajo zagotoviti nadomestna igrišča. Športno društvo Ruše bo v skladu z zakonodajo poiskalo vse možnosti, da delovanje tenis sekcije ne bo ogroženo. Upamo, da delovanje sekcije za tenis ŠD Ruše s tem ne bo ogroženo in da bomo z novim lastnikom našli dogovor o novi najemni pogodbi.

Podpiram vsako športno infrastrukturo lokalne skupnosti, v javnem zasebnem partnerstvu in zasebni lastnini.

In kaj meni Frumen o novih investiranjih v javno športno infrastrukturo v Rušah? “Moje osebno mnenje je, da mora Občina Ruše uskladiti in občinski svet potrditi strategijo razvoja športa v občini Ruše, v katerem bo opredeljen prikaz stanja na področju športa in razvojni načrt s cilji. Podpiram vsako športno infrastrukturo lokalne skupnosti, v javnem zasebnem partnerstvu in zasebni lastnini. Pomembno je, da prispevajo k izboljšanju kakovosti ukvarjanja s športom in razvoju solidarnega, humanega in enakopravnega športnega okolja.”

Ljubo Germič: Obžalujem takšno odločitev svetnikov

Poudariti velja tudi mednarodno prepoznavnost Strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše, ki vsakoletno organizira priznano mednarodno tekmovanje z zračnim orožjem. Z novo pridobitvijo zemljišč bi lahko ustvarili pogoje za izgradnjo nove večnamenske dvorane z umestitvijo strelišča. Ljubo Germič, predsednik Strelskega društva I. pohorski bataljon Ruše in od lanskega leta tudi predsednik Strelske zveze Slovenije, nam je povedal, da obžaluje takšno odločitev svetnikov: “Mogoče ni bil narejen dovolj dober premislek glede na to, da je Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše eno izmed najuspešnejših strelskih društev v Sloveniji, uveljavljeno tako doma kot v tujini. Pred 15 leti je bilo našemu društvu na lokaciji sedanjega bazena odvzeto malokalibrsko strelišče z dano obljubo takratnega vodstva občine, da bomo dobili nadomestno lokacijo. Po vseh teh letih se to še ni zgodilo in če je bila zdaj priložnost, da ob športnem parku pride do pridobitve zemljišča, ki bi lahko rešilo ta problem, govorimo o zaprtem malokalibrskem strelišču, potem seveda obžalujemo takšno odločitev. Sicer pa ima zemljišče ob športnem parku določeno vrednost, tudi v pogledu razvoja občine Ruše, z gradnjo nadaljnje športne infrastrukture. Zdi se mi pomembno, da bi bil ta razmislek narejen še enkrat, in da bi omogočil občini, da sodeluje v postopkih pridobitve tega zemljišča. Zdi se mi škoda, da bi se takšna priložnost zamudila.”