Danes je svoje nove prostore v kompleksu hotela Veter v Rušah otvoril Medgeneracijski center Danica Ruše. Otvoritev se je pričela ob 10. uri, organizatorji pa so pripravili pester program. Center je odprt v okviru Večgeneracijskega centra Štajerska, ki povezuje vse podobne centre v regiji in pri starejših skrbi pri ohranjanju socialnih mrež ter vzpodbuja njihovo aktivnost. Prireditvi so se pridružili županja občine Ruš Urška Repolusk, podžupan Andrej Pliberšek, direktor Doma Danice Vogrinec mag. Marko Slavič, vodja projekta VGC Danica Polona Lah ter Melita Šmid in Manuela Strmšek.

”Sem del generacije, ki je spremljala razvoj Ruš iz industrije v ekološko prijazen kraj, tako si starejši, ki so šli skozi ta obdobja, zaslužijo spoštljiv in dostojanstven odnos.”

Starejši si zaslužijo dostojanstvo in spoštovanje

Direktor Doma Danice Vogrinec, mag. Marko Slavič, je otvoritev odprl z besedami, da ”Sem del generacije, ki je spremljala razvoj Ruš iz industrije v ekološko prijazen kraj, tako si starejši, ki so šli skozi ta obdobja, zaslužijo spoštljiv in dostojanstven odnos.”

Županja Ruš, Urška Repolusk je še dodala, da ”Vesela sem dejstva, da smo se združili tako v povezavi z društvom upokojencev, Domom Danice Vogrinec ter na občinskem nivoju. Občina sodeluje v projektu, verjamem, da boste sodelovali tudi občani. Verjamem, da bo center v pomoč in podporo, da bo to postal center druženja, medsebojne pomoči in da bo zaradi tega življenje starostnikov v Rušah lepše in obogateno.”

Prostovoljka in vodja Medgeneracijskega centra Danica Ruše, Maja Požgan, je bila ena izmed gonilnih sil za organizacijo otvoritve, sicer pa je sodelovalo še več lokalnih društev.  Razstavljala je Likovna sekcija Ruše, ki je svoje slike razobesila in popestrila v prostoru za aktivnosti, pridružili pa so se tudi iz Šole zdravja Ruše, kjer izvajajo telovadbo za upokojence, svoj dnevni program pa so nekateri člani predstavili tudi danes. Otvoritev je obogatil ansambel Nikoli ni prepozno.

Ustvarjalne, kulinarične, športne delavnice

Kot nam je že za včerajšnji članek povedala Maja Požgan, bo nabor delavnic, ki jih bo Medgeneracijski center izvajal, pester. Imeli bodo kulinarične, ustvarjalne delavnice, osnovna znanja računalništva in telefonov, pogovorne ure, so tudi tik pred izvajanjem učenja angleškega jezika, za katerega je veliko povpraševanje. Imeli bodo družabne in miselne igre, vaje za fino motoriko z lego kockami in še mnogo drugega. Ob sončnih dneh se bodo večkrat organiziral sprehod za boljšo športno aktivnost, popoldneve pa se bo preživljajo ob pečenju peciva in izmenjavi receptov.

Namen centra

Namen Večgeneracijskega centra Štajerska je pomoč starejšim pri ohranjanju socialnih mrež, preprečitvi osamljenosti in socialne izključenosti. Središče ne ponuja samo prostore, pač pa tudi strokovno podporo, vodene aktivnosti, informacijsko točko in neformalno druženje, poleg tega pa še pripravlja pester nabor delavnic različnih vsebin. Pri projektu sodeluje 140 organizacij in 10 lokalnih skupnosti, med drugim so centri v Mariboru (Dom Danice Vogrinec), v Račah, Dvorjanah in Šentilju.

”Gre za namen socializacije, stikov z ljudmi, ki so se morda v tej novi hitri družbi izgubili, ali pa gre za čisto praktično potrebo po rekreaciji, ki ni bila dosegljiva na tako organizirani ravni. Gre tudi za skrb umskega zdravja z učenjem raznih tujih jezikov, uporabe informacijske tehnologije, ki je lahko danes za starejše, mogoče ne prioriteta, pač pa korist pri navezavi nekih stikov z družino ali prijatelji. To je model, ki bo ostal vsaj nekaj generacij, saj gre za sožitje generacij.”

Direktor Doma Danice Vogrinec mag. Marko Slavič je k temu še dodal: ‘‘Ideja dela lokalnih skupnosti z medgeneracijskimi centri je prisotna že desetletje. Realizacija je bila možna z novimi zaposlitvami in številnimi prostovoljci. Zdi se mi, da je to ena izmed takih rešitev, ki ne predstavlja neke modne muhe enodnevnice, ampak na podlagi izkušenj, ki jih imamo pri delu z medgeneracijskimi centri v Dupleku in Račah, se je pokazalo, da ne gre samo za zanimivost, ki po enem tednu izgubi svoj smisel, ampak ravno obratno. Ljudje se vedno bolj povezujejo v zgodbah, ki jih ponuja druženje v medgeneracijskih centrih v najrazličnejših oblikah. Gre za namen socializacije, stikov z ljudmi, ki so se morda v tej novi hitri družbi izgubili, ali pa gre za čisto praktično potrebo po rekreaciji, ki ni bila dosegljiva na tako organizirani ravni. Gre tudi za skrb umskega zdravja z učenjem raznih tujih jezikov, uporabe informacijske tehnologije, ki je lahko danes za starejše, mogoče ne prioriteta, pač pa korist pri navezavi nekih stikov z družino ali prijatelji. To je model, ki bo ostal vsaj nekaj generacij, saj gre za sožitje generacij.”