Včeraj, v petek, 21. junija, je v Rušah potekal osrednji dogodek 26. občinskega praznika -  slavnostna seja na Trgu vstaje pred Občino Ruše, ki je v preteklih letih doživel korenito spremembo in bil letos nominiran za Evropsko nagrado za urbani javni prostor v okviru Centra za sodobno kulturo iz Barcelone. Trg je obenem  prepoznan kot zgleden primer ureditve osrednjega zgodovinskega trškega prostora in sodeluje tudi v razpisu za nacionalno priznanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, za nagrado »Zlati svinčnik«.

[[image_1_article_67387]]

Urška Repolusk: Na zgodovino Ruš smo lahko izjemno ponosni 

Prireditev se je začela s himno v izvedbi pevskega zbora Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, nakar je zbrane nagovorila ruška županja Urška Repolusk. Uvodoma je predstavila zgodovino Ruš in dejala, da so lahko nanjo izjemno ponosni. "Hvaležna sem, da te predstavljene podatke o naši lokalni skupnosti ni treba več iskati po arhivih. S trudom naših prednikov je bila sestavljena Ruška kronika, v današnji, sodobni družbi pa smo s pomočjo informacijske tehnologije in razširjenim dostopom do svetovnega spleta dosegli, da je zgodovina naših krajev zlahka dostopna širši javnosti."

[[image_2_article_67387]]

Dejala je, da jo veseli, da 26. občinski praznik zaznamujejo prav na trškem središču Ruš, kjer jih obdajajo zgodovinske zgradbe, ki pričajo o pomembnih zgodovinskih dejstvih teh krajev. "Trško središče smo uspeli prenoviti v letu 2022, delno s pomočjo evropskih nepovratnih sredstev namenjenih ohranjanju kulturne dediščine." V nadaljevanju je Urška Repolusk omenila osebnosti, ki so dale pomemben pečat kraju: Janko Glazer, Angela Janko-Jenčič, Vekoslav Janko, Miroslav Vovšek, Alenka Glazer. Vsem prejemnikom priznanj se je zahvalila za njihov prispevek k skupnosti, omenila je tudi Franca Krenčnika, ki je v preteklih dneh s strani predsednice države prejel častni znak svobode Republike Slovenije. Še posebej se je zahvalila svetnicam in svetnikom za prispevek k delovanju občinskega sveta. Spomnila se je tudi na mlade občane in na bližajoči se praznik državnosti. 

Prva pisna omemba kraja izhaja iz darilne listine grofov Spanheimov iz leta 1091. Občina Ruše, kot samostojna občina, zaživi 1. januarja 1999, leta 2006 Ruše postanejo mesto.

Nagrade fotografskega natečaja

Sledila je podelitev nagrad v okviru fotografskega natečaja. Po mnenju strokovne komisije so prvo nagrado podelili Dragu Kolmanu za fotografijo z naslovom Drevo ob Dravi. Drugo nagrado je prejela Maja Huter za fotografijo Šušljanje, tretjo pa fotografija z naslovom Jutranji oblak. Vseh osem nagrajenih fotografij je bilo na ogled na razstavi na ruškem trgu. 

Županjine petice

Ker ima v Rušah izobraževanje zelo dolgo tradicijo, nenazadnje osnovna šola, ki so jo leta 1187 zgradili ob župnijski cerkvi, velja za najstarejšo izobraževalno ustanovo na Štajerskem, so v nadaljevanju podelili tako imenovane županjine petice. Prejeli so jih učenci, ki so v vseh letih šolanja na OŠ Janka Glazerja Ruše dosegli odličen uspeh. To so: Katarina Gradišnik Voch, Tilen Jeran, Lucija Jurič, Tai Kotnik Jurič, Gabrijel Kovačič, Zarja Marčič, Sanja Marin, Jan Mekiš, Žan Ogrizek, Adrian Potočnik, Brina Prednik, Larisa Robič, Jure Šarman in Maša Vidovič.

[[image_3_article_67387]]

Županjine petice so prejeli tudi srednješolci Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše. Nagrajeni so bili Sanja Benko, Neža Bobanec, Ema Erjavec, Amadeja Krajnc, Lara Lovrec, Andreja Pungartnik, Žan Rat, Anastasija Rogić in Ana Strnad.

[[image_4_article_67387]]

Županjina priznanja

Za ohranjanje kulture in drugih dejavnosti v občini skrbijo posamezniki in društva, ki jih županja vsako leto nagradi z županjinimi priznanji. Tokrat so jih prejeli: 

  • Edvard Kos za 40 let družinske medicine v Rušah, s čimer je dvignil prepoznavnost medicinskega delovanja v Občini Ruše;
  • Domen Kotnik za aktivno dolgoletno članstvo v Likovnem društvu Rulik ter predajo znanj in veščin drugim članom;
  • Blaž Kreuh za predano in vestno delo prostovoljca v Civilni zaščiti Ruše;
  • Franci Mohorko in Dušan Bačun za več kot 25 let dolgo aktivno članstvo v Kulturnem društvu Franjo Sornik Smolnik;
  • Zoran Kajser za dolgoletno prostovoljno delo v Športnem društvu Ruše;
  • Kulturno umetniško društvo Bezena »Babuške« za 30 let delovanja ročnodelske sekcije;
  • Dobrodelni vzpon na Martinco za izvedbo že 10. dobrodelnega vzpona na Martnico v letu 2023.

[[image_5_article_67387]]

Spominske plakete občine

Na slavnostni prireditvi so podelili tudi spominske plakete Občine Ruše, ki jih prejmejo zaslužni posamezniki, podjetja, zavodi, organizacije ter društva, ki dosežejo pomembne uspehe na področju, na katerem delujejo, in bistveno prispevajo k razvoju in ugledu občine.

Omenjeno nagrado je tako prejel Slavko Mernik, in sicer za življenjsko delo v policiji, kjer je skrbel za varnost in red občank in občanov Občine Ruše, Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju. V času osamosvojitvene vojne je bil pripadnik posebne policijske enote, pri čemer je bil aktiven na celotnem Štajerskem, še danes pa je aktiven član Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.

Spominsko plaketo je prejel tudi Ljubo Germič, in sicer za 40-letno predsedovanje SD I. Pohorski bataljon Ruše, pri čemer je izjemno doprinesel k prepoznavnosti in ugledu Ruš v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru. Doprinesel je tudi k razvoju športa v Rušah, saj je sodeloval pri organizaciji velikih mednarodnih športnih tekmovanj in zagotavljanju pogojev za razvoj vrhunskega športa.

S spominsko plaketo je bila nagrajena še Cveta Svenšek, in sicer za članstvo v nadzornem odboru Društva upokojencev Ruše, za prostovoljstvo v Zavodu Rast Ruše, kjer je nudila pomoč starejšim in invalidom, sodelovala pri povezovanju društev in zavodov v programih dobrodelnosti. Sodelovala je tudi v aktivnih počitnicah, pomagala pri zagotavljanju Prostofer prevozov. Še danes je aktivna članica Kulturno umetniškega društva Bistrica ob Dravi, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in Rdečega križa Ruše. S svojim aktivnim delovanjem na omenjenih področjih je ogromno prispevala k razvoju občine Ruše.

[[image_6_article_67387]]

Naziv častni občan 

Ob koncu slavnostne prireditve je županja podelila najvišje priznanje Občine Ruše, naziv častnega občana, ki se podeli posamezniku, ki je dosegel trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali na kateremkoli drugem področju ustvarjalnosti, in je s tem bistveno prispeval k razvoju in ugledu občine Ruše.

Tokrat je nagrado prejel prof. dr. Peter Glavič, in sicer za dolgoletno strokovno, predano in vestno opravljanje funkcij in odgovornosti doma in po svetu. S svojim dolgoletnim predanim in strokovnim delom je pustil neizbrisan pečat v delovanju občine, v kateri se je pojavlja v različnih vlogah (v vlogi športa, znanosti, gospodarstva, politike …).

[[image_8_article_67387]]

V letu 1975 je postal član upravnega odbora DTV Partizan Ruše in predsednik gimnastične sekcije. Skozi vsa leta je bil aktiven v društvu v različnih funkcijah, predvsem pri vodenju in nadzoru delovanja društva. Danes opravlja funkcijo predsednika NO ŠDR, predsednika gimnastične sekcije, predsednika upravnega odbora solastnikov športne dvorane Ruše, predsednika nadzornega odbora Gimnastične zveze Slovenije, je častni predsednik Športnega društva Ruše. Še v skupni mariborski občini je opravljal vrsto funkcij v športu, Gimnastični zvezi Slovenije, Partizanu Slovenije in v občini Ruše kot član in predsednik Športne zveze Ruše. Vodil je odbore za izgradnjo športno-rekreacijskih objektov v Rušah, bil član komisije za investicije IO telesno-kulturne skupnosti Maribor ….

Kot vodja službe za kontrolo kvalitete in raziskave v Tovarni dušika Ruše je deloval v iniciativnem odboru Občinske raziskovalne skupnosti Maribor (v katero je takrat sodila tudi sedanja občina Ruše). Po njeni ustanovitvi je bil predsednik zbora izvajalcev, predsednik izvršilnega odbora, predsednik koordinacijskega odbora, predsednik skupščine Raziskovalne skupnosti za območje mesta Maribor in član odbora projekta Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti. Skrbeli so tudi za uveljavljanje raziskovalne dejavnosti med mladimi.

Leta 1990 je bil v občini Ruše izvoljen za delegata oziroma poslanca Zbora občin ustavodajne Skupščine Republike Slovenije. Na neposrednih volitvah je bil izvoljen za člana prvega Državnega sveta Republike Slovenije kot predstavnik lokalnih interesov. V obdobju 2006–2010 je bil predsednik nadzornega odbora Občine Ruše. Med drugim je pripravil prvi poslovnik nadzornega odbora.

Slavnostna prireditev se je zaključila z nastopom pevskega zbora Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, ki je zapel pesem »Slovenija, od kod lepote tvoje«, in povabilom na ogled razstave fotografskega natečaja. Sledila je pogostitev. 

[[image_7_article_67387]]