Poslanstvo Javnega zavoda za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše, skrajšano Zavod Rast Ruše, s sedežem na Mariborski 31 v Rušah, je odziv na izzive, ki jih prinašajo spremenjene demografske, ekonomske in družbene okoliščine. Ustanovitelj zavoda je Občina Ruše. Zavod je aktivno začel z delom s 1. januarjem letos z imenovanjem in nastopom direktorice Irene Kukovec Stajan. Temeljni cilj je vključevanje vseh generacij v širše družbeno, socialno in kulturno življenje v občini Ruše in izven v skladu z željami in potrebami občanov ter medgeneracijsko sožitje pod sloganom »Biti blizu ljudem« v obliki formalne dolgotrajne oskrbe.

Medgeneracijski dnevni center je namenjen otrokom, starejšim in socialno ranljivim skupinam

Od ponedeljka do petka deluje na sedežu zavoda med 9.00 in 16.00 uro Medgeneracijski dnevni center, ki zajema:

  • dnevni center za otroke – izvajali bodo učno pomoč, ustvarjalne delavnice, počitniške aktivnosti, organizirano varstvo otrok, praznovanje rojstnih dni, druženje, različne oblike svetovanja in izobraževanja, vzpostavljena je Unicefova Varna točka, …
  • dnevni center za starejše – izvajali bodo različne prostočasne aktivnosti, druženja, delavnice, predavanja, izobraževanja, prilagojeno telesno vadbo, prireditve, vseživljenjsko učenje, izlete, …
  • dnevni center za druge socialno ranljive skupine – poskrbljeno je tudi za vključevanje v širše družbeno življenje invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju, oseb z demenco in oseb, ki se spopadajo z različnimi oblikami odvisnosti, pomoč njihovim svojcem.

Za občane je dobrodošla tudi svetovalna pisarna

Svetovalna (mobilna) pisarna na sedežu zavoda in na terenu zajema: (u)pravno svetovanje in informiranje na različnih področjih, izpolnjevanje različnih vlog, pripravo pritožb v upravnih postopkih, enostavnih pogodb, sporazumov, urejanje stikov med starši in otroci, delitve premoženja, priprava oporok, priprava predlogov za izvršbe, ugovorov, … Prav tako tudi individualno psihoterapevtsko svetovanje zaradi stiske ob pomembnih življenjskih prehodih (ločitev, selitev, izguba bližnjega…), težav v pomembnih odnosih (s partnerjem, starši, sorodniki, sodelavci…), dilem glede pomembnih odločitev (zamenjava službe, razhod s partnerjem…), pogostega doživljanje stresa in osamljenosti, doživljanje občutkov zavrženosti, neljubljenosti, … Del svetovalne pisarne sta tudi zagovorništvo in samo zagovorništvo ranljivih skupin starejših, mladoletnih, invalidov, socialno ogroženih, …, prav tako socialna pomoč posamezniku in družini kot pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, ocena možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki upravičencu lahko nudijo pomoč (pomoč pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva, naročanje pri zdravniku, povezovanje s strokovnimi službami CSD, patronaža, zdravstvene službe, ZZZS ipd. ter aktivacija posameznikov pri reševanju socialnega položaja, …). Svetovalna pisarna skrbi tudi za stik z občani in za prenos njihovih potreb, želja in informacij na občino.

K projektu so pristopila številna društva

Kot nam je povedala direktorica Zavoda Rast Ruše Irena Kukovec Stajan, so k sooblikovanju dejavnosti in programov zavoda vabljeni društva, zavodi, strokovne institucije, nevladne organizacije v ruški občini in izven nje, občani  in vsi, ki imajo željo sodelovati bodisi kot mentorji, izvajalci ali prostovoljci posameznih aktivnosti. “Na naše vabilo so se odzvala že lokalna društva: Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna enota Ruše, JZ športni park Ruše, Osnovna šola Ruše, VDC Polž- Enota Ruše, Zavod Aloja (svetovanje in podpora pri demenci), Urad za delo Ruše (napotitve brezposelnih oseb v naše programe), Varuhinja bolnikovih pravic (predavanja in svetovanja), Andragoški zavod Maribor (izobraževalno karierno svetovanje za brezposelne, delavnice uporabe pametnih telefonov za starejše v sklopu samostojnega učenja), Zveza prijateljev mladine Maribor (sodelovanje v aktivnih počitnicah), Zavod Vitica (izobraževanje za socialne oskrbovalce), Župnija Ruše (sodelovanje na področju humanitarnosti). S predstavniki posameznih lokalnih služb, kot so patronaža, CSD Ruše, sodelujemo na področju medsebojnega informiranja in vključevanja dodatnih oblik pomoči našim občanom.”

Storitve so za uporabnike brezplačne, razen najema oz. uporabe prostorov in stroškov malice v času počitnic in organiziranega varstva ali praznovanja rojstnih dni.

Ob tem zavod tesno sodeluje z ustanoviteljico, Občino Ruše, in to pri vzpostavljanju projekta stalne muzejske zbirke in galerijskega prostora v Domu kulture v Rušah, ki je v fazi obnove, in projekta »Učna pot Forma Viva«. Gre za obnovo skulptur, ki so v preteklosti v Rušah nastajale v okviru organiziranih kiparskih kolonij in simpozijev in se bodo povezale v učno sprehajalno pot. Sodelovanje poteka tudi pri prireditvah občinskega in državnega pomena, projektih Ruše, Unicefovo otrokom prijazno mesto, Zdravo mesto, Starosti prijazno mesto, Prostofer. “Želimo si tudi tesnega sodelovanja s sosednjima občinama Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, kjer se navezave sodelovanja že nakazujejo.”

Storitve so za uporabnike brezplačne, razen najema oz. uporabe prostorov in stroškov malice v času počitnic in organiziranega varstva ali praznovanja rojstnih dni.

Zavod deluje tudi na področju kulture, in sicer pod sloganom »Kulturno s kulturo«, s poudarkom na izvajanju in organizaciji kulturnih prireditev in dogodkov v lastni režiji, v imenu Občine Ruše ali kot pomoč društvom. Ob tem je poudarek tudi na skrbi za kulturno dediščino in objekte ter na kulturnem turizmu.

Dodatni program in aktivnosti

V zavodu želijo nadaljevati z že obstoječimi programi in jih nadgraditi: Prostofer, e-oskrba, skupine za samopomoč, izletništvo za starejše, organiziranje dobrodelnih in humanitarnih dogodkov, razvijanje prostovoljstva, omogočati prakso dijakom in študentom, biti učna baza, … V zavodu nudijo tudi najem prostorov za javne in zasebne prireditve in dejavnosti različnih organizatorjev.

Program medgeneracijskega centra in ostale storitve, prireditve, dogodke začenjajo aktivno izvajati s 1. februarjem.

V nadaljevanju objavljamo program aktivnosti v mesecu februarju:

PONEDELJEK, 7. 2. 2022
PREŠERNOVO SKOZI OČI OTROK IN ODPRTJE ZAVODA RAST RUŠE
Otvoritev razstave ob slovenskem kulturnem prazniku. Razstava bo odprta do 25. februarja.
PRIČETEK: 11.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše, Mariborska c. 31, Ruše
TOREK, 8. 2. 2022
PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU
Zavod Rast in KUD Bistrica ob Dravi; proslava ob Prešernovem dnevu.
PRIČETEK: 17.00
LOKACIJA: Kulturni dom Bistrica ob Dravi, Ulica 27. decembra 2, Bistrica ob Dravi
PONEDELJEK, 14. 2. 2022
VALENTINOVA ČAJANKA
Degustacija čajev zeliščarske sekcije Srčna Moč iz Lovrenca na Pohorju. Rezervacije mest na
[email protected] ali na telefonsko številko 02 66 88 446.
PRIČETEK: 18.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše, Mariborska c. 31, Ruše
SOBOTA, 26. 2. 2022
MEDNARODNI DAN REDKIH BOLEZNI
Pohod po Rušah z rdečimi baloni – simbolom ljubezni in upanja.
PRIČETEK: 10.00
LOKACIJA: izpred Zavoda RAST, Mariborska c. 31, nato sprehod po Rušah
PONEDELJEK, 28. 2. 2022 – PETEK, 4. 3. 2022
AKTIVNE POČITNICE ZA OTROKE
Aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke v času zimskih počitnic.
PRIČETEK: 9.00 – 13.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše, Mariborska c. 31, Ruše
SVETOVANJA
Zavod Rast svojim uporabnikom nudi različne oblike svetovanja:
TERAPEVTSKO SVETOVANJE mladostnikom, staršem mladostnikov ter starostnikom in
njihovim svojcem
Kulturno s kulturo RASTemo SKUPAJ Biti blizu ljudem
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
E: [email protected] W: https://www.zavod-rast.si/ T: 02 66 88 446
PRIČETEK: vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.00 (po predhodni prijavi)
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše, Mariborska c. 31, Ruše
(U)PRAVNO SVETOVANJE
Splošni (u)pravni nasveti, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, delitve premoženja,
skrbništvo, stiki, preživnina, zapuščinski postopki, …
PRIČETEK: vsako sredo od 9.00 do 10.00 in od 15.00 do 16.00 (po predhodni prijavi)
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše, Mariborska c. 31, Ruše
SVETOVANJE IN PODPORA PRI DEMENCI osebam v zgodnjih fazah demence, svojcem,
negovalcem oseb z demenco in drugim
PRIČETEK: vsak tretji torek v mesecu ob 10.00 (po predhodni prijavi); prvi termin: 15. 2. 2022
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše, Mariborska c. 31, Ruše
KAVA Z ŽUPANJO
PRIČETEK: vsak drugi torek v mesecu ob 10.00; prvi termin: 10.2.2022
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše, Mariborska c. 31, Ruše

MEDGENERACIJSKI CENTER
PRIČETEK: 1. 2. 2022, vsak dan med 9.00 – 16.00
LOKACIJA: Zavod Rast Ruše, Mariborska 31, Ruše


Uporabnike Zavoda Rast prosijo, da upoštevajo veljavne ukrepe za zajezitev covida-19 ter jih vabijo, da se za prihod v medgeneracijski center poslužujejo brezplačnih prevozov za starejše PROSTOFER. Za naročilo prevoza lahko pokličejo brezplačno tel. št.: 080 10 10 ali 030 479 856, vsaj 3 delovne dni prej.