Občinski svet Občine Ruše so bo jutri, v četrtek, 8. junija, sestal na šesti redni seji. Ob nekaterih drugih zadevah bodo svetniki odločali tudi o nekaterih podražitvah v občini. Tako bodo med drugim usklajevali cene ravnanja z odpadnimi vodami, ravnanja s komunalnimi odpadki ter oskrbe s pitno vodo.

Če občinski svet ne potrdi predlaganih višjih cen, bo v proračunu manj sredstev za investicije

Po predlaganih elaboratih s strani predlagateljev (Komunala Odtok d.o.o., Javno podjetje Snaga, Mariborski vodovod) je zaznati, da se cene povišujejo zaradi višjih stroškov materiala, storitev ter plač. Če občinski svet ne bo potrdil dviga cen, bo morala povišanja pokriti občina iz proračuna. V uradu ruške županje Urške Repolusk so pojasnili, da bo  v primeru, če svetniki ne potrdijo cene Komunale Odtok, to pomenilo 200.000 evrov sredstev iz proračuna. V primeru nepotrditve cene Javnega podjetja Snaga bo to pomenilo za proračun dodatnih 46.000 evrov in v kolikor se ne bo potrdila cena Mariborskemu vodovodu, bo to pomenilo obremenitev proračuna v višini 55.000 evrov. “Z nedvigom cen bi obremenili proračun za 340.000 evrov, kar pa bi posledično pomenilo, da bi se za ta znesek zmanjšal investicijski potencial občine.”

Iz Občine Ruše še sporočajo, da bo občina pomagala pri blaženju morebitnih višjih cen ravnanja z odpadnimi vodami, in sicer s subvencioniranjem omrežnin (za gospodinjstva in neprofitne organizacije).

Na dnevnem redu seje bo tudi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2023. V letni načrt so vključene nepremičnine in premičnine v vrednosti nad 10.000 evrov. Podatki o nepremičninah in premičninah, ki jih namerava v letu 2023 občina pridobiti oziroma kupiti, izhajajo iz letnega načrta. Razlogi za pridobitev posamezne nepremičnine oziroma premičnine so v letnem načrtu pripisani pri vsaki posamezni nepremičnini posebej. Prav tako iz letnega načrta izhajajo tudi podatki o nepremičninah, ki jih načrtuje občina v letu 2023 prodati, ker jih ne potrebuje za svoje potrebe, bodočim kupcem pa s tem ponuja možnost investiranja v občini Ruše.

Služnostne pogodbe za gradnjo omrežja ob postavitvi vetrnih elektrarn v Rušah niso podpisali

Ena od točk četrtkove seje se bo navezovala na gradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju. Spomnimo, da je občinski svet Občine Ruše na 18. redni seji, 8. novembra 2021, obravnaval sklenitev služnostne pogodbe za gradnjo omrežja ob postavitvi vetrnih elektrarn. Po daljši razpravi je ta soglasno sprejel sklep: “Občinski svet Občine Ruše, sprejme sklep, s katerim daje soglasje k sklenitvi služnostne pogodbe za gradnjo omrežja ob postavitvi vetrnih elektrarn”. Ne glede na to, da lahko občina sklepa služnostne pogodbe brez soglasja občinskega sveta, je županja zaradi obsega omenjene pogodbe ter obsega investicije o tem seznanila občinski svet, ki je v Rušah soglašal, da županja služnostno pogodbo podpiše. Ker je ostalo v zvezi z investicijo odprtih zelo veliko vprašanj, do sklenitve služnostne pogodbe do danes v občini Ruše ni prišlo.