Županja občine Ruše Urška Repolusk je danes za podjetnike, ki imajo sedež v ruški občini, pripravila že četrti poslovni zajtrk. Ta se je začel ob 9. uri v prostorih javnega zavoda Rast. Po uvodnem županjinem pozdravu so predstavniki Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor zbranim predstavili aktualne in napovedane razpise za podjetja, javne razpise za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023 ter projekt Destinacija Štajerske in možnosti za sodelovanje. Predstavnik Energetsko podnebne agencije za Podravje - Energap je predstavil kontaktno točko Borzen, ki ponuja informacije v zvezi z obnovljimi viri energije in kako pospešiti investicije na tem področju, spregovoril pa je tudi o prilagajanju gospodarstva podnebnim spremembam. 

[[image_5_article_64723]]

[[image_3_article_64723]]

[[image_4_article_64723]]

Ruše so bile in so gospodarsko izjemno močne

Poslovni zajtrk je torej namenjen druženju, vedno pa pripravijo tudi kakšno predavanje, rdeča nit letošnjega je bila trajnostna naravnanost. V ruški občini je sicer okoli 500 registriranih podjetnikov, že v zgodovini pa je bil kraj vedno gospodarsko zelo močan. "Tukaj je bila tovarna dušika, ki je zaposlovala velik del našega prebivalstva. Po njenem propadu so na tem mestu nastala manjša podjetja, ki so zelo aktivna na trgu. Še vedno smo občina, ki je gospodarsko izjemno močna, napredna in verjamem, da bo tako tudi ostalo. Nenazadnje je tudi zlati ISSO certifkat, ki smo ga prejeli prejšnji teden, pokazatelj, da imamo v Rušah razvito podjetništvo in dobre zaposlovalce. Naša brezposelnost je zelo nizka," je povedala ruška županja Urška Repolusk

Gospodarstvo je nedvomno gonilna sila občine, saj ustvarja delovna mesta, spodbuja inovacije ter prispeva k splošnemu razvoju. Ključnega pomena pa je tesno sodelovanje med podjetniki in občino. 

Občina podjetnikom pri razvoju pomaga z informiranjem, z višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, s komunalnim prispevkom in urejenostjo infrastrukture, pa tudi z razpisi: "Vsako leto za podjetnike preko razpisov namenimo del sredstev občinskega proračuna. Izvajamo razpis de minimis, v zadnjem obdobju smo razpisali sredstva za nastala podjetja."

[[image_1_article_64723]]

Podjetniki se srečujejo z veliko izzivi 

Rožle Kranjc, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju, je povedal, da so tovrstni dogodki zelo dobrodošli za medsebojno spoznavanje podjetij in dobrih praks podjetnikov. Dejal je, da se podjetniki v tem času srečujejo s pomanjkanjem ustrezne delovne sile, zlasti v deficitrnih poklicih, zato tudi obrtno-podjetniška zbornica stremi k vzpodbujanju mladih, da se v večji meri odločajo za tovrstne poklice. "Izzivi so tudi v splošnih temah, kot so trajnostni razvoj, prehod v zeleno, spodbujanje s subvencijami, obdavčitev delovne sile, ki za podjetja predstavlja velik strošek, in podobno."

[[image_2_article_64723]]