Nadzorni odbor Občine Ruše in ruška županja Urška Repolusk imata v zadnjem obdobju precej zaostrene odnose. Ker takšno stanje ne pripomore k pozitivni klimi v občini, niti k konstruktivnemu sodelovanju in posledično hitremu sprejemanju vseh potrebnih odločitev, smo na občinsko upravo posredovali vprašanje, kako bo županja uredila sodelovanje z nadzornim odborom v prihodnje. 

Nadzorni odbor v poročilu ni upošteval mnenj, pripomb in pojasnil županje in občinske uprave

Direktorica ruške občinske uprave Katja Markač Hrovatin je v pisnem odgovoru zapisala, da je v letu 2023 nadzorni odbor Občine Ruše opravljal nadzor nad izvajanjem proračuna v letih od 2018 do 2022. "V času nadzora in po izdaji poročila je prišlo do precejšnjega razhajanja med nadzornim odborom in županjo, predvsem glede pristojnosti nadzornega odbora in samega izvajanja postopka, saj nadzorni odbor v postopku izvajanja nadzora ni upošteval mnenj, pripomb in pojasnil županje in občinske uprave," pravi Markač Hrovatin.

Dodaja, da je glede vprašanja, ali mora nadzorni odbor v poročilo vključiti vsa mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa, Občina Ruše zaprosila za mnenje Ministrstvo za javno upravo, ki je v dokumentu številka 032-14/2024/2, 24. januarja letos odgovorilo: "Glede vprašanja, ali mora nadzorni odbor v poročilo vključiti vsa mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa menimo, da je že iz razloga utemeljevanja posamezne nepravilnosti ustrezno, da se v poročilu navedejo vse pripombe, ki jih je v odzivu podal nadzorovani organ kot tudi, da se je nadzorni odbor o njih v poročilu dolžan opredeliti."

Županja je predlagala razčiščevalni sestanek 

Županja je pred izdajo poročila z nadzornim odborom predlagala razčiščevalni sestanek, ki je običajna oblika razjasnjevanja razhajanj. Kot nadaljuje Katja Markač Hrovatin, so člani nadzornega odbora predlog županje zavrnili ter tako izdali poročilo, ki je zaradi neupoštevanja vseh mnenj, pripomb ter pojasnil županje in občinske uprave pomanjkljivo in enostransko.

Na mizi tudi možnost mediacije 

"V želji, da vzpostavimo sodelovalni odnos med organi, je županja članom nadzornega odbora ponudila možnost mediacije. Vlogo mediatorja je bilo pripravljeno prevzeti Ministrstvo za javno upravo, ki je občini že ponudilo dva termina za izvedbo mediacije. Kar štirje člani nadzornega odbora (Matjaž Mihelak, Neven Lisica, Nataša Copello ter Zdenko Štraus) so ponujeno mediacijo zavrnili. Ob tem je treba poudariti, da bi mediacija potekala pod strokovnim vodstvom uslužbencev Ministrstva za javno upravo. Trud županje in občinske uprave po vzpostavitvi normalnega sodelovanja z nadzornim odborom je bil tako, tudi s poskusom izvedbe mediacije, neuspešen," zaključi direktorica ruške občinske uprave. 

"Z naše strani ni ničesar zaostrenega, tako da ni potrebe po popravljanju"

Z vprašanjem, zakaj je nadzorni odbor zavrnil ponujeno možnost mediacije, smo se obrnili na njegovega predsednika Matjaža Mihelaka. "Mislim, da je odnos med županjo in nadzornim odborom z naše strani povsem korekten. Z naše strani ni ničesar zaostrenega, tako da ni potrebe po popravljanju. Sicer imamo precej odprtih zadev, za katere menim, da jih je potrebno reševati korak za korakom, brez medijev." Dodaja, da niso tam zato, da bi sodelovali, temveč da nadzirajo delo občine.