Županja občine Ruše Urška Repolusk, ki je na čelu občine od leta 2018, se je odločila, da se bo na lokalnih volitvah 20. novembra znova potegovala za mesto županje. Kot pravi, je štiriletni mandat zelo kratek za večje razvojne spremembe in dokončanje zastavljenega, zato tudi odločitev za ponovno kandidaturo.

Za morebitni prihodnji mandat izpostavlja štiri ključne projekte

Med večjimi projekti, ki jih želi realizirati v prihodnjem mandatu, omenja rekonstrukcijo, prizidavo ter nadzidavo Zdravstvene postaje Ruše, povečanje kapacitet vrtca, obnovo letnega gledališča Pod goroj in energetsko sanacijo javnih stavb.

Med uresničenimi projekti  oziroma investicijami, ki se še izvajajo, pa je ruška županja najbolj ponosna na projekt čiščenja in odvajanja odpadnih voda, prenovo Trga vstaje v Rušah in obnovo Doma kulture Ruše z umestitvijo muzejske zbirke in Galerije Miroslava Vovška.