V prostorih ruškega kulturnega doma je včeraj potekala 10. redna seja tamkajšnjega občinskega sveta. Na dnevnem redu je bilo nekaj pomembnih zadev, med drugim tudi prvo branje predloga občinskega proračuna za leto 2024, seje pa se je udeležila tudi Katarina Štrukelj, direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Kot je bilo napovedano, naj bi predstavila informacije glede morebitne nastanitve državljanov Ukrajine (družin in samskih žensk z otroki) v ruškem hotelu Veter. Do te točke občinski svet, ker je bila seja pred tem zaključena, ni prišel. 

Glede nadzornega poročila je vsak na svojem bregu

Seja, na kateri je bilo od 18 prisotnih 16 svetnikov in svetnic, se je začela dokaj burno. Darko Knez iz Gibanja Svoboda je predlagal razširitev dnevnega reda z javno objavo in poročila nadzornega odbora glede pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev med leti 2018 in 2022. Po besedah Kneza je nadzorni odbor poročilo potrdil, s čimer je postalo končno. Pravi, da bi se moralo objaviti na spletnih straneh občine, do česar ni prišlo, in da so v poročilu zapisane stvari, ki so zaskrbljujoče.

"Poročila ne moremo dati v javnost, saj gre v njem za nezakonito obdelavo osebnih podatkov."

Županja Urška Repolusk  je dejala, da ni razlogov za razširitev dnevnega reda, saj da nadzorno poročilo ni prispelo na občino po sklicu seje, ampak že nekaj časa pred tem. Pravi, da poročilo ni končno, ker ne vsebuje odzivnega poročila: "Poročila ne moremo dati v javnost, saj gre v njem za nezakonito obdelavo osebnih podatkov. Izdelano je, kar se tiče mene kot županje, zelo pristransko. Škodljivo je tako za Občino Ruše kot mene kot županjo. To poročilo je tudi v presoji v eni izmed zunanjih institucij in na ministrstvih. Na občini poteka notranja revizija določenih področij. Ko bomo dobili vse povratne informacije v zvezi s tem poročilom, ga bomo tudi predstavili," je dejala za Maribor24.si. 

O možnosti nastanitve beguncev iz Ukrajine niso razpravljali 

"Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po mojem mnenju ne deluje dobro. Zaradi sestave komisije ni mogoče odločanje, saj je rezultat vedno dve proti dve. Ker nimajo petega člana, sem želela dati na glasovanje predlog o dodatnem članu. Kot županja moram namreč zagotoviti učinkovito delovanje komisije in proračuna," je glede naslednje točke, volitve in imenovanja, povedala županja. Občinski svet se je nato odločil, da na naslednji seji potrdijo nadomestne člane. 

V nadaljevanju seje je občinski svet v drugi obravnavi potrdil odlok o načinu opravljanja občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v občini Ruše.

Sledila je predstavitev predloga proračuna, pred njegovim glasovanjem pa je sedem svetnikov Gibanja Svoboda, 2x2 Neodvisna lista in ZA - Združena akcija obstruiralo sejo in zapustilo dvorano. Ker je bil s tem občinski svet nesklepčen, je županja sejo zaključila. "Ni bilo zagotovila, da se bodo svetniki vrnili," je pojasnila. O proračunu bodo tako ruški svetniki odločali na eni od prihodnjih sej, glede tega, ali bodo takrat na sejo znova povabili direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ki bi predstavila možnost nastanitve beguncev iz Ukrajine v Rušah, pa se bodo še dogovorili.