Po objavi prispevka Parkirišče v Rušah je vroč predvolilni kostanj smo v uredništvu prejeli FB zapis, ki se nanaša na dražbo za nakup zemljišča v Rušah. Bralec je želel odziv predsednice nadzornega sveta Pošte Slovenije glede omenjene dražbe. Spomnimo, da je županja občine Ruše Urška Repolusk, potem ko je preklicala dražbo zemljišča, javno objavila, da je interes za nakup tega zemljišča že v pomladanskih mesecih tega leta izkazala Pošta Slovenije kot nacionalni operater pošiljk, ki bi na tem mestu uredil svoj storitveni center in hkrati uredil tudi parkirišča.

Ker so nekateri v Rušah namigovali, da gre za špekulativni posel, je bralec želel pojasnilo Pošte Slovenije. Verodostojnost zapisa smo preverili pri Pošti Slovenije, kjer so nam odgovor, ki so ga posredovali bralcu, potrdili. V celoti ga objavljamo v nadaljevanju:

Pojasnilo Pošte Slovenije: V Pošti Slovenije v zvezi z vašimi navedbami poudarjamo, da je Pošta Slovenije izrazila interes za nakup omenjenega zemljišča, na katerem bi zgradila nove, večje in sodobnejše prostore pošte in je vplačala varščino za sodelovanje na dražbi. Varščina je bila vplačana po razpisani dražbi, v skladu z razpisnimi pogoji, ki jih je pripravila občina. Pošta Slovenije je sodelovala na javnem razpisu pod enakimi pogoji kot ostali, ki so izrazili interes za nakup zemljišča. Predhodno je sprejela tudi vse potrebne podlage za udeležbo na dražbi in vplačilo varščine ter posledično za nakup zemljišča. Pri tem zavračamo vsakršna namigovanja, da naj bi šlo za vnaprej dogovorjen posel.