V prostorih Osnovne šole Janka Glazerja Ruše je županja občine Ruše Urška Repolusk z izvajalcem, podjetjem Energoconsulting d.o.o. podpisala pogodbo za izvedbo prezračevanja na osnovni šoli. 

Gre za nadgradnjo sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbi OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila predhodno energetsko sanirana. Cilj investicijskih vlaganj je z uporabo sodobne tehnologije zagotoviti energetsko učinkovite sisteme za prezračevanje in klimatizacijo, ki bodo bistveno pripomogli k izboljšanju učinkovitosti sistema prezračevanja in hlajenja stavbe ter posledično pozitivno vplivali na bivalno in delovno okolje ter zdravje ljudi.

Več kot 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev

Občina Ruše se je s projektom uspešno prijavila na razpis ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter bila izbrana za sofinanciranje. Celotna investicija projekta je okoli 1,2 milijona evrov, od tega je 907.230,24 evrov nepovratnih sredstev.

Šolske klopi zapušča 90 devetošolcev 

Ta teden sledi uvedba v delo, vsa dela pa bodo zaključena najkasneje do 31. oktobra 2024. Kot so nam povedali na šoli, bodo večino grobih gradbenih del opravili v času poletnih šolskih počitnic. 

Pretekli petek je OŠ Janka Glazerja Ruše zapustilo 60 devetošolcev v treh oddelkih. Njihovo zaključno dejanje je bila valeta, ki je potekala v športni dvorani ob gimnaziji. Poslovila se je uspešna generacija mladostnikov, vsi razen enega, ta ima popravni izpit, so uspešno zaključili izobraževanje. 

Septembra bo prvič v šolske klopi sedlo predvidoma 53 prvošolcev v dveh oddelkih. Skupno bo tako na šoli 430 otrok. 

Pred dobrim letom so na ruški osnovni šoli opravili celovito energetsko sanacijo objekta, vredno milijon 800 tisoč evrov.