Na decembrski seji so ruški občinski svetniki med drugim sprejeli sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijska projekta »Prizidava Zdravstvene postaje Ruše«. Stavba Zdravstvene postaje Ruše je bila zgrajena leta 1950. Leta 2005 je bila stavba nadzidana, s čimer so pridobili prostore za ginekologijo in pediatrijo, čakalnico in sanitarije. Leta 2006 je bila zaključena investicija s prenovo vzhodnega trakta pritličja ter ureditev kletnih prostorov. Obnovljena je bila tudi fasada in streha stavbe. Vse do leta 2021 se v Zdravstveni postaji Ruše ni izvedla več nobena investicija.

Na področju fizioterapije s 1.1.2022 pridobili nov program

Obstoječa Zdravstvena postaja Ruše je polno zasedena, prav tako so vsi programi zapolnjeni, tako da novih pacientov več ne morejo sprejemati. Posledično si morajo občani iskati osebnega zdravnika in zobozdravnika drugje. Še posebej pereče je na področju fizioterapije, saj je sedaj na voljo samo ena fizioterapevtka zasebnica za občane Ruš, posledično pa tudi za občini Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, saj slednji nimata programa fizioterapije. Trenutno se pediatrija in ginekologija nahajata v nadstropju Zdravstvene postaje Ruše in si delita skupno čakalnico za obolele otroke in nosečnice, poleg tega pa je pediatrija prostorsko utesnjena.

“Za fizioterapijo nam je uspelo pridobiti nov program, tako da bomo v kratkem objavili razpis za podelitev koncesije. Za ta program smo si na Ministrstvu za zdravje dolgo prizadevali. S 1.1 2022 smo tako dobili dodatni tim fizioterapije. Najprej bo na občinskem svetu potrebno sprejeti odlok za podelitev koncesije, nato pa pripraviti javni razpis za njeno podelitev. Dokler ne bo prizidek k zdravstveni postaji dokončan, bo moral najverjetneje izbrani koncesionar poiskati svoje (začasne) prostore na območju občine Ruše. Do sedaj smo imeli samo eno fizioterapevtko za 17.000 prebivalcev, vključno z občinama Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi,” nam je pojasnila mag. Truda Vene z ruške občinske uprave.

Za ta program smo si na Ministrstvu za zdravje dolgo prizadevali. S 1.1 2022 smo tako dobili dodatni tim fizioterapije.

Sicer pa so se z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor dogovorili tudi za dodatnega zobozdravnika in zdravnika splošne medicine, ki bosta lahko začela z delom takrat, ko bo zgrajen in urejen prizidek k zdravstveni postaji.

Potrebni so prizidava, delna adaptacija obstoječih prostorov, vpeljava novih dejavnosti ter širitev zdravstvenih programov

Glavni cilj investicijskega projekta je zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti v Zdravstveni postaji Ruše. Zdravstvena postaja Ruše nujno potrebuje dodatne prostore za izvajanje dejavnosti: splošnih ambulant, referenčnih ambulant, patronažne službe, zobozdravstva, pediatrije in fizioterapije. Cilj je v končni fazi izvedba prizidave in delne adaptacije obstoječe zdravstvene postaje z vpeljavo novih zdravstvenih dejavnosti in širitvijo obstoječih zdravstvenih programov. Nove prostorske kapacitete bodo tako ustrezale spremenjenim potrebam po zdravstvenih storitvah v prihodnjih letih z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev za kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Zaradi širitve nekaterih programov, skladno s spremenjenimi potrebami po zdravstvenih storitvah, je bilo potrebno sprejeti ukrepe za povečanje kapacitet zdravstvene postaje in zagotovitve ustreznih delovnih pogojev.

Za investicijski del bo poskrbela občina, za opremo pa zdravstveni dom

Kot so pojasnili v ruški občinski upravi, računajo, da bodo sredstva za omenjeni projekt pridobili iz Sklada za okrevanje in odpornost in Ministrstva za zdravje. “Na razpis, ki bi naj bil objavljen v začetku leta, smo pripravljeni. Gradbeno dovoljenje imamo, sprejeti DIIP pa bo potrebno še prilagoditi pogojem razpisa. Brez sofinancerskih sredstev bomo projekt težko izpeljali.”

Gradbeno dovoljenje imamo, sprejeti DIIP pa bo potrebno še prilagoditi pogojem razpisa.

Vrednost celotne investicije je ocenjena na milijon 600 tisoč evrov. V ta znesek pa ni vključena oprema za nove prostore, za kar mora poskrbeti Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.