Zaradi povišanja cen storitev Športnega parka Ruše, v katerem so se nekatere cene, kot pravijo na Občini Ruše, povišale tudi za več kot 100 odstotkov in s čimer Občina Ruše ni bila predhodno seznanjena, je ruška občinska uprava takoj pozvala direktorja javnega zavoda Gorazda Ladineka k predložitvi novega cenika ter gradiva z argumentacijo povišanja cen, ki ga je predlagal na svetu zavoda. “Na podlagi pojasnila direktorja Gorazda Ladineka, ki smo ga prejeli, dviga cen storitev ne moremo smatrati kot utemeljenega in upravičenega! Zato direktorja javnega zavoda Gorazda Ladineka javno pozivamo k nemudni spremembi trenutno veljavnega cenika. Interes Občine Ruše je v prvi vrsti, da zagotavlja višjo kakovost bivanja naših občanov, vendar ne na račun oderuštva in neutemeljenega ravnanja,” je objavila ruška občina.

Županja občine Ruše Urška Repolusk je v zvezi z dvigom cen v občinskem javnem zavodu na Facebook profilu dodatno pojasnila, da je na sestanku sredi meseca decembra, kjer so obravnavali predlog finančnega načrta Športnega parka Ruše za leto 2022, direktor zavoda Gorazd Ladinek povedal, da bo zavod “prevetril” cene vstopa v savne, ki so jih v preteklem letu prenovili. Da so te prenizke in da je razlog dviga gneča v savni in neprimerni obiskovalci. “Moj odziv na njegovo prevetritev je bil, da naj predlaga cene (govor je bil o savnah) ter da to še dorečemo. Na sestanku nisva bila sama, bilo je nekaj ljudi, nekaj ušes. S predlogom cenikov na občini nismo bili seznanjeni, saj z njim ne bi soglašali.”

Urška Repolusk: S sejo sveta zavoda, na kateri so odločali o dvigu cen, vodstvo občine ni bilo seznanjeno

27. decembra je bila po pojasnilih županje sklicana dopisna seja sveta zavoda, na kateri se je odločalo o dvigu cen, z njo vodstvo občine ni bilo seznanjeno – ne s strani predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda in ne s strani direktorja. “Na dopisni seji je bil potrjen novi cenik, ki je začel veljati s 1.1.2022. Ko smo na občini zaznali dvig cen, smo takoj pozvali direktorja k argumentaciji dviga. Te, razen zapisanih petih stavkov o ideji cenika, nismo prejeli. Cene so se povišale pri skoraj vseh storitvah, pri nekaterih ogromno. To ni ni v skladu s politiko občine, usmeritvami ustanovitelja in namenom ustanovitve javnega zavoda, ki je bil ustanovljen ravno z namenom dostopnosti športa in storitev športnega parka vsem našim občanom in s tem višanja kvalitete bivanja v naši občini. Zavod opravlja dejavnost, ki je v javnem interesu in je zato financiran s strani občine.”

Takšnega oderuštva si občani ne zaslužimo ter obsojam takšno neargumentirano ravnanje direktorja.

Repoluskova nadaljuje, da direktor zavrača pogovore in dobro sodelovanje z bojkotom sestankov. Bil je pozvan k ureditvi nastale situacije ter k odstopu. “Takšnega oderuštva si občani ne zaslužimo ter obsojam takšno neargumentirano ravnanje direktorja. Ta je odgovoren za nastalo situacijo, vendar želi prevaliti krivdo na svet zavoda ter name, češ da sem vedela za njegovo namero in nisem imela nič proti,” še pravi županja.

Gorazd Ladinek: Za večino obiskovalcev bazena se v praksi ni spremenilo nič

Kaj pa o vsem povedanem menijo v Športnem parku Ruše? Novinarska vprašanja v zvezi s tem smo posredovali direktorju zavoda Gorazdu Ladineku.

Katere storitve so se v zadnjem času podražile v Športnem parku Ruše in za koliko?

Za večino obiskovalcev bazena se v praksi ni spremenilo nič. Gre za rekreativne plavalce, ki se v samem bazenu zadržijo po večini do 90 minut. Mi smo v novem ceniku predlagali, da se določijo trije termini, in sicer 120 minut, 5 ur in ves dan. Za plavalce, ki opravijo svojo rekreacijo v 120 minutah, se ni spremenilo popolnoma nič. Cene za 6-mesečne in 12-mesečne vstopnice so se za njih celo pocenile.
Glede na dejstvo, da smo v 2021 obnovili vse savne v našem wellnessu, da smo imeli zelo nizke cene za obisk wellnessa, smo cene wellnessa povišali na neko vzdržno raven.

Redna cena za vstopnico za 10-kratni vstop v wellness je recimo 110 evrov, s kartico Šport Ruše, ki jo lahko občani občine Ruše kupijo za eno leto za 5 evrov odrasli ter za 2 evra otroci, upokojenci, invalidi, dijaki in študenti, pa je cena za 10-kratni vstop v wellness 88 evrov, torej 8,8 evrov za en vstop za 5 ur. Minimalno so se povišale tudi nekatere druge cene storitev, ki jih ponujamo. Ob nakupu kartice Šport Ruše so uporabniki upravičen do popusta za enkratne vstope v višini 10 odstotkov, za večkratne vstope pa 20 odstotkov. In še ena stvar, ki jo pozablja županja, predlagan cenik je potrdil svet zavoda in ne direktor.

Kako komentirate izjavo, da Občina Ruše za te podražitve ni vedela?

14. 12. 2021 smo županjo in ostale prisotne na sestanku v pisarni županje obvestili, da bomo predlagali spremembe cenika, čeprav jih o tem nismo dolžni obveščati.

Boste upoštevali poziv občine in cenik ponovno spremenili?

Vsem, ki so dovolj pismeni, da preberejo cenik, tudi če ga primerjajo s starim cenikom, je jasno, da je trenutno veljaven cenik popolnoma OK s cenami, ki so še zmeraj, če ne že najnižje pa med najnižjimi med vsemi bazeni v naši regiji in tudi širše.

Držijo navedbe, da zavračate pogovore z občino in dobro sodelovanje z bojkotom sestankov?

Do sedaj smo se še zmeraj udeležili vseh sestankov, na katere smo bili vabljeni. Komunikacija z občino poteka na dnevni ravni (morda ne z županjo), je pa res, da se moramo vsi zavedati, da so v Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Športni park Ruše natančno določene naloge Sveta zavoda, direktorja zavoda in pristojnosti ustanovitelja.

Kako komentirate poziv k odstopu?

Grožnje z razrešitvijo dobivam sedaj že kar redno v skoraj vsakem dopisu, ki nam ga pošlje županja, ker pač ne izvršimo njenih ukazov. Zame je pomembno mnenje predvsem sveta zavoda in občinskega sveta, županja pa bo počasi morala doumeti, da ona vodi Občino Ruše, ŠPR pa zaenkrat še jaz.

Repoluskova Ladinekove očitke zavrača

Županja Urška Repolusk še vedno trdi, da so se cene storitev v Športnem parku Ruše povišale od 11 do 150 odstotkov: “Peturna vstopnica je prej stala 5,5 evrov, zdaj pa toliko stane dvourna. Pred tem je torej stala ena ura kopanja 1,1 evro, zdaj pa stane 2,75 evrov. Na povišanja cen nikakor ne pristajam, saj je javni zavod financiran iz sredstev proračuna Občine Ruše in se kot tak ne bori za sredstva na trgu.”

Občina ima kot ustanovitelj v svetu zavoda Športnega parka Ruše tri člane, nihče od njih, kot še pravi županja, občine ni obvestil o povišanju. “14. decembra je direktor javnega zavoda na sestanku, na katerem sploh nismo razpravljali o cenah, ampak o predlogu finančnega načrta javnega zavoda, navrgel, da bodo prevetrili cene, ampak zgolj v wellnessu. In to zato, ker naj bi bila tam gneča. Odgovorila sem mu, da, ko bodo imeli nove cene, o tem še kakšno rečemo. O povišanju cen za celotni športni park preko direktorja in preko ustanoviteljev nismo bili seznanjeni.

Na občini so ob tem napravili primerjavo cen med posameznimi javnimi zavodi, ki po županjinih besedah dokazuje, da je ruški javni zavod med najdražjimi.

VIR: Občina Ruše

Repoluskova ponavlja, da komunikacija z javnim zavodom poteka zelo slabo. “Dogovorjeni dogovori se ne realizirajo, dogaja se, da direktor demonstrativno zapusti sestanek, zaloputne z vrati in odide.” Glede groženj z razrešitvijo, za katere Ladinek pravi, da jih s strani županje redno dobiva v skoraj vsakem dopisu, Urška Repolusk pravi: “Z gospodom Ladinekom je bila že debata v smislu, da lahko on takoj odstopi. Tega do danes ni realiziral. Sicer pa v nobenem dopisu ni nobene grožnje z razrešitvijo z moje strani, vsaj ne v takem, ki sem jih jaz podpisala. Res pa je, da sem ga pozvala k odstopu.”