Direkcija RS za infrastrukturo je konec maja pristopila k izvedbi rekonstrukcije mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami. V času izvajanja del velja popolna zapora mostu, ki bi naj trajala do jeseni 2022. V času popolne zapore tudi prehod pešcev in kolesarjev preko mosta ni možen. “Zaradi izgradnje kolesarske steze in pločnika je potrebno most razširiti, kar vpliva na statični sistem objekta. Sprememba statičnega sistema pomeni izjemo zahtevne posege v samo konstrukcijo, za kar je potrebno popolno mirovanje objekta, ki ga je možno zagotoviti le ob popolni zapori mostu. Samo pod popolno zaporo mostu bo omogočena izdelava tako imenovanih prednapetih prečnih sider in vzdolžnih kablov ter komor za oporniki, ki so potrebni za namestitev (prednapenjanje in sidranje) jeklenih kablov, ki so del nosilnega sistema objekta, izvedbo konzol in plošče nad vzdolžnimi nosilci, kot tudi samo razširitev objekta. Obenem tudi obbetoniranje vzdolžnih nosilcev, zaradi kvalitetnega strjevanja betona, zahteva popolno mirovanje brez vibracij, ki bi jih povzročal promet. To velja tudi za vgrajevanje dilatacij in statično ojačevanje nosilcev in obstoječe plošče. Tako je popolna zapora mostu potrebna za strokovno in kvalitetno izvedbo načrtovanih posegov, kar je cilj tako naročnika (Direkcija RS za infrastrukturo) kot tudi izvajalca del.” so zapisali v obrazložitvi.

Pod mostom so še postavili poseben oder

Na Direkciji RS za infrastrukturo so nam pojasnili, da postavitev odra pod mostom poteka po fazah. “Prva, glavna faza postavitve odra med oporniki in stebri je trajala cca 30 dni. S tem je omogočen dostop do spodnje strani razponske konstrukcije mostu. Oder bo primarno služil za varno opravljanje del ter tudi kot delovna površina, s katere bodo izvajana sanacijska in ojačitvena dela (prečno in vzdolžno dodatno prednapenjanje), za dodatna opaženja in betoniranja ter površino, ki omogoča občinama in lastnikom komunalnih vodov obnovo njihove napeljave, ki poteka pod mostom. Istočasno bo oder služil kot lovilni in zaščitni element pred padanjem materiala v Dravo.”

Oder bo primarno služil za varno opravljanje del ter tudi kot delovna površina, s katere bodo izvajana sanacijska in ojačitvena dela (prečno in vzdolžno dodatno prednapenjanje), za dodatna opaženja in betoniranja ter površino, ki omogoča občinama in lastnikom komunalnih vodov obnovo njihove napeljave, ki poteka pod mostom. 

Nosilci odra so jekleni, pohodno-zaščitna površina pa je iz lesa. Oder je dimenzij približno  10 krat 140 in 10 krat 50 metrov. Naslednja faza v okviru rekonstrukcije mostu bo priprava začasnih ležišč in dvig krajnih polj mostu za 1 centimeter, kar bo omogočilo namestitev novih krajnih ležišč.