Rače - Fram

V štajerski občini povišali občinske žepnine, razmišljajo tudi o dodatnih nagradah

Damjan Veršič, 29.06.23 ob 13:43

Občina Rače – Fram je ena redkih, ki daje žepnine vsem dijakom in študentom.

V štajerski občini povišali občinske žepnine, razmišljajo tudi o dodatnih nagradah

Občina Rače – Fram že vrsto let podeljuje občinske žepnine svojim dijakom in študentom. Sprva, od leta 2015 naprej, je mesečni znesek žepnine znašal 40 evrov, leta 2019 je tedanji občinski svet sklenil, da ga bodo povišali na 50 evrov mesečno. Glede na to, da so od sprejema tega sklepa pretekla štiri leta in se v tem času višina žepnine ni povišala, so občinski svetniki v Račah na zadnji seji 15. junija potrdili predlog, da po novem žepnina za dijake in študente znaša 60 evrov mesečno. Razlogi za predlog povišanja žepnin so v povišanju življenjskih stroškov in inflacije v zadnjih letih. Nova višina žepnine velja od 1. septembra letos naprej.

Razmišljajo o dodatnem nagrajevanju dijakov in študentov

V občini imajo približno 460 dijakov in študentov in prav vsi, ne glede na njihov socialni položaj, so upravičeni do štipendije. Te izplačujejo deset mesecev na leto, izplačil ni le v juliju in avgustu. “Za občinski proračun povišanje štipendij iz 50 na 60 evrov mesečno predstavlja na letni ravni 45 tisoč 900 evrov razlike, za letošnje leto, od prvega septembra do konca leta, pa smo že v proračunu konec lanskega leta predvideli dodatnih 20 tisoč evrov. Naslednje leto pa bomo to proračunsko postavko nekoliko dvignili in bomo za štipendije zagotovili okoli 275 tisoč evrov sredstev,” nam je pojasnil župan občine Rače – Fram Samo Rajšp. Pravi, da že razmišljajo o tem, da bi dodatno nagradili vse tiste, ki bodo zaključili srednjo šolo oziroma fakulteto. “S tem bi zlasti študente dodatno stimulirali. Da ne bi bili samo formalno vpisani na fakulteto, ampak da bi jo tudi zaključili.” Takšen predlog mora potrditi še občinski svet.