Nuška Gajšek, od leta 2018 prva ptujska županja v samostojni Sloveniji, se bo, kot je povedala za naš medij, 20. novembra na lokalnih volitvah znova potegovala za županski mandat. Pravi, da je takšno odločitev sprejela, ker želi nadaljevati z zastavljenim: “V štirih letih smo šele zarisali neko smer razvoja, pokazali, da se da, četudi zaradi dolgotrajnih postopkov projekti rabijo svoj čas za realizacijo. Če želimo nadaljevati, če želimo, da se bo to odražalo v konkretnih rezultatih in spremembah, je moja želja, da mi ljudje zaupajo še en mandat.”

Na vprašanje, katere večje projekte želi realizirati v morebitnem prihodnjem mandatu, Gajškova odgovarja: “Gre za projekte, za katere smo se izdatno angažirali že v tem mandatu, a so se zaradi odvisnosti od drugih dejavnikov zamaknili. Za časovnice projektov ni nujno, da sovpadajo s časovnico mandata. V mislih imam izgradnjo neprofitnih stanovanj ter zagotavljanje dodatnih stanovanjskih kapacitet za različne ciljne skupine (neprofitna, varovana) ter izgradnjo parkirne hiše/garažnega platoja za zagotovitev dodatnih parkirnih mest. Projektiramo že Osnovno šolo Breg, ki potrebuje nadgradnjo, in je zadnja od šol, ki jih moramo urediti. Najti bomo morali rešitev za Glasbeno šolo Karol Pahor, Vrtec Ptuj pa potrebuje kuhinjo. Iščemo tudi primerno rešitev za prezentacijo bogate arheološke dediščine, kar pa je primarna naloga države.”

Najbolj je ponosna na spremembe, ki so občanom zagotovile večjo kakovost bivanja

Ptujska županja je med opravljenim v aktualnem mandatu najbolj ponosna, kot pravi, na spremembe, ki so občankam in občanom zagotovile večjo kakovost bivanja. “Po desetletjih čakanja bodo občani končno priklopljeni na kanalizacijski sistem. Intenzivno urejamo cestno infrastrukturo, ki je ponekod v katastrofalnem stanju, saj se leta ni vlagalo skorajda nič. Ob tem smo namenu predali številne športne investicije in investicije v šolsko infrastrukturo; Osnovna šola Mladika je končno dobila novo podobo, Osnovna šola Olge Meglič streho, preselili smo upravo Vrtca Ptuj. Po večletnih pozivih zaključujemo poslovilni prostor na rogozniškem pokopališču.”

Med večjimi projekti, ki se zaključujejo, je tudi revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami. Občini pa je ob tem uspelo realizirati participativni proračun, ki ga izvajajo že drugo leto zapored.