Kot poroča vecer.com je v Domu Danice Vogrinec Maribor beležijo prvo okužbo s koronavirusom. V nedeljo je ena od njihovih zaposlenih delavk dobila pozitiven bris na okužbo s koronavirusom. Kot so še zapisali gre za delavko, ki ni imela znakov okužbe in ni imela stika s stanovalci.

Gre za strežnico v enoti na Pobrežju. Marko Slavič iz Doma Danice Vogrinec je za vecer.com povedal, da so sklicali urgentni sestanek z domskima zdravnicama in epidemiologoma iz mariborske enote.

»Dogovorili smo se o strokovnih ukrepih, s katerimi bomo obvladali prenos okužbe (odvzem brisov vsem, s  katerimi je bila v stiku, preventivno in začasno organizacijo dela v tej delovni enoti, da ne bi prihajalo  do stikov z ostalimi zaposlenimi), takoj za tem pa s posebnim pismom, ki smo ga poslali prav vsem zaposlenim,  o tem seznanili tudi kolektiv,« je za vecer.com povedal Slavič.

Takoj, ko se je počutila slabše obvestila vodjo

Kot je še pojasnil, so preventivno ločili vse poti med hišami, tako da zaposleni, ki delajo v hišah, odslej prihajajo na delo in z dela tako, da se med seboj ne srečujejo. Za vecer.com je še povedal, da je delavka  ravnala odgovorno in je takoj, ko se je počutila nekoliko slabše, obrnila na vodjo in bila napotena na bris, ki je bil dan kasneje pozitiven.

Vsem, ki so bili v stiku so ali še bodo vzeli brise. Slavič je povedal, da je ves čas nosila zaščitno opremo in ponovno poudaril, da ni prihajala v stik s stanovalci.