Projekt opozarja ljudi, da pričnejo kritično razmišljati o rabi alkohola in nagovarja ljudi, da se zavedajo svojega pivskega vzorca, ki morebiti vodi v odvisnost. V času epidemije COVID-19 se je povečalo tveganje za čezmerno pitje alkohola.

Pred časom smo poročali o projektu Sopa, ki opozarja ljudi, da pričnejo kritično razmišljati o rabi alkohola in nagovarja ljudi,  da se zavedajo svojega pivskega vzorca, ki morebiti vodi v odvisnost. Izvajali so ga v 18 lokalnih okoljih po celotni Sloveniji. V Podravju projekt uspešno poteka kar v 5 lokalnih okoljih, v Mariboru, Slovenski Bistrici, Lenartu, Ormožu in na Ptuju.

Umrljivost prebivalcev Slovenije presega evropsko povprečje

V letu 2019 je registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca Slovenije starega 15 ali več znašala skoraj 11 litrov, kar preračunano pomeni 91 L piva in 48 L vina in 3 L žgane pijače. Vsak dan v Sloveniji izključno zaradi razlogov povezanih s pitjem alkohola umreta vsaj dve osebi. Umrljivost prebivalcev Slovenije zaradi alkohola presega evropsko povprečje.

Alkohola in posledic ne dojemamo dovolj kritično

Z rezultati projekta zelo zadovoljni

Sodelavka na Območni enoti NIJZ Maribor Tanja Veber nam je povedala, da se pred koncem letošnjega novembra glavnina projekta na terenu zaključuje. Pred njimi je obdobje pregledov rezultatov izvedenega. »V ekipi projekta SOPA smo s potekom in rezultati projekta tako v Podravju kot na nacionalnem nivoju zelo zadovoljni,« pove.

Izvajalci projekta SOPA so pri delu s posamezniki, ki so se odločili priključiti projektu preko zdravstvenega doma ali centra za socialno delo, vzpostavili dolgotrajnejši odnos in podporo v procesu spreminjanja in vzdrževanja novega pivskega vzorca.

V Podravju 250 posameznikov spremenilo svoj življenjski slog

»V Podravju govorimo o 250 posameznikih, ki so na dolgi rok spremenili svoj življenjski slog in poskrbeli tako za svoje zdravje in boljšo kvaliteto življenja pri sebi in svojih bližjih,« pove Vebrova in doda, da je bil skupno projekt v naših koncih predstavljen okrog 4000 ljudem. Ti so bili informirani o tematiki tveganega in škodljivega pitja alkohola ter posledicah, ki ga takšno pitje prinaša.

Ker so naša prepričanja in odnos do alkohola globoko zakoreninjeni v naši družbi, je pomembno, da so vsakršne spremembe postopne in da stremimo k dolgoročnim aktivnostim, poudarja. Temu vzgibu so sledili tudi pri drugih aktivnostih v projektu. »Veliko časa smo posvetili aktivnostim informiranja javnosti na različnih dogodkih, aktivno pa so se v projekt vključile tudi izbrane nevladne organizacije in Zavod RS za zaposlovanje, ki so ozaveščali o projektu SOPA svoje uporabnike in širšo javnost v okviru svojih dogodkov.«

Okrepili sodelovanje z mediji

V zadnjih mesecih so okrepili tudi sodelovanje s predstavniki medijev, saj prepoznavajo medije kot posebej pomemben del celovite strategije zamejevanja alkoholne problematike v Sloveniji, ker sooblikujejo njihov odnos do alkohola.

»Pred nedavnim smo v okviru projekta SOPA izvedli spletni seminar za slovenske novinarje in urednike, kjer smo predstavili publikacijo z naslovom Priporočila za odgovorno poročanje o alkoholu v medijih. Publikacija je nastala na podlagi študija literature, 6-mesečne analize medijev v Sloveniji in fokusnih skupin z novinarji in uredniki v letu 2019.« Na seminarju so podrobneje predstavili 12 priporočil za medije, ki so podprta s spoznanji iz javnozdravstvene stroke, dostopna so na tej povezavi TUKAJ.

V času epidemije COVID-19 se je povečalo tveganje za čezmerno pitje alkohola. Alkohol zmanjšuje odpornost, razdira odnose in povečuje stisko. Namesto alkohola izberite kulturo, gibanje, ali pogovor.

Na spletni strani so na voljo viri pomoči po vsej Sloveniji, prav tako je je trenutno dostopna brezplačna telefonska številka za psihološko podporo ob epidemiji: 080 51 00. Vse dni v tednu 24 ur na dan bodo strokovno pomoč nudili izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

S telefonom želimo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.