Mestne svetnike mariborske občine ponovno čaka precej obsežna in vsebinsko zanimiva junijska seja. Med drugim bodo obravnavali Dokument identifikacije investicijskega projekta (DllP) za postavitev e-polnilnic za električne avtobuse na lokacijah v Mestni občini Maribor.

Mestna občina Maribor namerava s projektom postavitve polnilne infrastrukture optimizirati delovanje mestnega javnega potniškega prometa, znižati stroške polnjenja iz izrabiti energetsko potencial znotraj javnih podjetij Javnega holdinga Maribor. 

Kje bi postavili električne polnilnice?

V ta namen se predvideva postavitev petih polnilnic za e-buse na lokaciji Jadranske ulice – dva tipa pantograf in dve samostoječi, kjer bo mogoče polnjenje zagotavljati z električno energijo, ki jo zagotavlja Energetika Maribor, s čimer se ne bo potrebovalo energije iz omrežja in posledično plačevati stroškov omrežnine oziroma moči na odjemnem mestu. Projekt v tem delu predvideva postavitev pantografov za priložnostno in nočno polnjenje ter hitrih polnilnic za kombinirano polnjenje do moči 450 kW. V sklopu projekta se predvidi tudi sončna elektrarna na nadstreških postajališča. 

Celotna ocenjena vrednost investicije v vse lokacije skupaj z DDV znaša 3.997.9 12,73 evrov in se bo predvideoma financirala iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Projekt pa naj bi bil realiziran v letih 2025 in 2026. 

V sklopu projekta se predvidi tudi širitev mreže polnilnic za e-avtobuse na lokacije AP Maribor, delavnice podjetja Marprom in na lokacijo Tezenska Dobrava. Na lokaciji Avtobusne postaje Maribor so predvidene štiri dodatne polnilnice - dve tipa pantograf moči do 450 kW in dve samostoječi polnilnici moči do 180 kW na zunanjih peronih. V sklopu izvedbe polnilne infrastrukture se načrtuje postavitev sončne elektrarne na strehi peronov avtobusne postaje.

Na lokaciji delavnic podjetja Marprom v Melju se predvidijo tri polnilnice moči do180 kW. Lokacija Tezenska Dobrava pa bi se opremila z eno polnilnilno postajo tipa pantograf moči do 450 kW z dodatno opcijo polnjenja avtobusa s kabIom, je še razvidno iz gradiva.