Zveza svobodnih sindikatov Slovenije danes, 20. februarja, organizira dan odprtih vrat, ki bo v sindikalnih pisarnah po vsej v Sloveniji potekal med 9. in 17. uro. »Temeljito se bomo posvetili pregledu izvajanja zakona o minimalni plači in preverjanju konkretnih izplačil januarske plače. V štirinajstih slovenskih mestih bodo naše strokovne službe na razpolago vsem, članom in nečlanom, ki potrebujejo rešitve za težave in odgovore na vprašanja, povezana z letošnjim dvigom minimalne plače,« so zapisali in dodali, da bodo pomagali tudi pri drugih problemih in vprašanjih v zvezi z delom ZSSS, njihovih sindikatov dejavnosti in strokovnih služb. v Mariboru bo potekal na Neratovi ulici 4 – Tomšičev drevored.

S seboj prinesite svojo plačilno listo za januar 2020 in zaradi lažjih primerjav tudi plačilne liste za december, november in oktober 2019. Prav tako imejte s sabo tudi svojo pogodbo o zaposlitvi in morebitne anekse, ki ste jih ob dvigu minimalne plače prejeli v podpis. Če imate to možnost, prinesite s seboj tudi podjetniško kolektivno pogodbo, ki velja za vaše podjetje.

Novela zakona o minimalni plači z letom 2020 znesek minimalne plače zvišuje z 886,63 na 940,58 evra bruto. Poleg tega so s 1. januarjem iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, tudi za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela.

Hkrati se z letošnjim letom pri izračunu minimalne plače uporablja nova formula, in sicer da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Na drugi strani pa je uveljavljena zgornja meja minimalne plače, tako da ta ne sme biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov.

Danes bodo torej dogajanje preverili tudi v praksi. Decembra lani so napovedali, da bi lahko v primeru večjih kršitev vložili kazenske ovadbe.